Článok 46

Prenosy vy┼żaduj├║ce primeran├ę z├íruky

 • Ak neexistuje rozhodnutie pod─ża ─Źl├ínku 45 ods. 3, prev├ídzkovate─ż alebo sprostredkovate─ż m├┤┼że uskuto─Źni┼ą prenos osobn├Żch ├║dajov do tretej krajiny alebo medzin├írodnej organiz├ícii len vtedy, ak prev├ídzkovate─ż alebo sprostredkovate─ż poskytol primeran├ę z├íruky, a za podmienky, ┼że dotknut├ę osoby maj├║ k┬ádispoz├şcii vymo┼żite─żn├ę pr├íva a ├║─Źinn├ę pr├ívne prostriedky n├ípravy.
 • Primeran├ę z├íruky uveden├ę v odseku 1 sa m├┤┼żu ustanovi┼ą bez toho, aby sa dozorn├Ż org├ín ┼żiadal o ak├ęko─żvek osobitn├ę povolenie, prostredn├şctvom:
  • a) pr├ívne z├ív├Ązn├ęho a vykonate─żn├ęho n├ístroja medzi org├ínmi verejnej moci alebo verejnopr├ívnymi subjektmi;
  • b) z├ív├Ązn├Żch vn├║tropodnikov├Żch pravidiel v s├║lade s ─Źl├ínkom 47;
  • c) ┼ítandardn├Żch dolo┼żiek o ochrane ├║dajov, ktor├ę prijala Komisia v s├║lade s postupom presk├║mania uveden├Żm v┬á─Źl├ínku┬á93 ods. 2;
  • d) ┼ítandardn├Żch dolo┼żiek o┬áochrane ├║dajov, ktor├ę prijal dozorn├Ż org├ín, a ktor├ę schv├ílila Komisia pod─ża postupu presk├║mania uveden├ęho v ─Źl├ínku 93 ods. 2;
  • e) schv├ílen├ęho k├│dexu spr├ívania pod─ża ─Źl├ínku 40 spolu so z├ív├Ązn├Żmi a vym├íhate─żn├Żmi z├ív├Ązkami prev├ídzkovate─ża alebo sprostredkovate─ża v tretej krajine spo─Ź├şvaj├║cimi v uplat┼łovan├ş primeran├Żch z├íruk, a to aj pokia─ż ide o pr├íva dotknut├Żch os├┤b, alebo
  • f) schv├ílen├ęho certifika─Źn├ęho mechanizmu pod─ża ─Źl├ínku 42 spolu so z├ív├Ązn├Żm a┬ávym├íhate─żn├Żm z├ív├Ązkom prev├ídzkovate─ża alebo sprostredkovate─ża v tretej krajine spo─Ź├şvaj├║cim v uplat┼łovan├ş primeran├Żch z├íruk, a to aj pokia─ż ide o pr├íva dotknut├Żch os├┤b.
 • S v├Żhradou povolenia od pr├şslu┼ín├ęho dozorn├ęho org├ínu sa primeran├ę z├íruky uveden├ę v┬áodseku 1 m├┤┼żu tie┼ż zabezpe─Źi┼ą predov┼íetk├Żm:
  • a) zmluvn├Żmi dolo┼żkami medzi prev├ídzkovate─żom alebo sprostredkovate─żom a┬áprev├ídzkovate─żom, sprostredkovate─żom alebo pr├şjemcom osobn├Żch ├║dajov v tretej krajine alebo medzin├írodnej organiz├ícii, alebo
  • b) ustanoveniami, ktor├ę sa vlo┼żia do administrat├şvnych dojednan├ş medzi org├ínmi verejnej moci alebo verejnopr├ívnymi subjektmi a zah┼Ľ┼łaj├║ vymo┼żite─żn├ę a ├║─Źinn├ę pr├íva dotknut├Żch os├┤b.
 • Dozorn├Ż org├ín uplat┼łuje mechanizmus konzistentnosti uveden├Ż v ─Źl├ínku 63 v pr├şpadoch uveden├Żch v odseku 3 tohto ─Źl├ínku.
 • Povolenia ─Źlensk├ęho ┼ít├ítu alebo dozorn├ęho org├ínu na z├íklade ─Źl├ínku 26 ods. 2 smernice 95/46/ES zost├ívaj├║ v platnosti, pok├Żm ich tento dozorn├Ż org├ín pod─ża potreby nezmen├ş, nenahrad├ş alebo nezru┼í├ş. Rozhodnutia prijat├ę Komisiou na z├íklade ─Źl├ínku 26 ods. 4 smernice 95/46/ES zost├ívaj├║ v┬áplatnosti, pokia─ż ich Komisia pod─ża potreby nezmen├ş, nenahrad├ş alebo nezru┼í├ş rozhodnut├şm prijat├Żm v s├║lade s┬áodsekom 2 tohto ─Źl├ínku.