Článok 60

Spolupr├íca medzi ved├║cim dozorn├Żm org├ínom a in├Żmi dotknut├Żmi dozorn├Żmi org├ínmi

 • Ved├║ci dozorn├Ż org├ín spolupracuje s in├Żmi dotknut├Żmi dozorn├Żmi org├ínmi v s├║lade s t├Żmto ─Źl├ínkom a s cie─żom dosiahnu┼ą konsenzus. Ved├║ci dozorn├Ż org├ín a dotknut├ę dozorn├ę org├íny si navz├íjom vymie┼łaj├║ v┼íetky relevantn├ę inform├ície.
 • Ved├║ci dozorn├Ż org├ín m├┤┼że kedyko─żvek po┼żiada┼ą in├ę dotknut├ę dozorn├ę org├íny, aby mu poskytli vz├íjomn├║ pomoc pod─ża ─Źl├ínku 61, a m├┤┼że uskuto─Źni┼ą spolo─Źn├ę oper├ície pod─ża ─Źl├ínku 62, najm├Ą na ├║─Źely vykonania vy┼íetrovania alebo monitorovania vykon├ívania opatrenia, ktor├ę sa t├Żka prev├ídzkovate─ża alebo sprostredkovate─ża usaden├ęho v inom ─Źlenskom ┼ít├íte.
 • Ved├║ci dozorn├Ż org├ín bezodkladne ozn├ími relevantn├ę inform├ície t├Żkaj├║ce sa veci in├Żm dotknut├Żm dozorn├Żm org├ínom. Bezodkladne predlo┼ż├ş in├Żm dotknut├Żm dozorn├Żm org├ínom n├ívrh rozhodnutia, aby sa k nemu vyjadrili a aby sa n├íle┼żite zoh─żadnili ich stanovisk├í.
 • Ak ktor├Żko─żvek z in├Żch dotknut├Żch dozorn├Żch org├ínov pod├í v lehote ┼ítyroch t├Ż┼żd┼łov odo d┼ła, kedy bol v s├║lade s odsekom 3 tohto ─Źl├ínku konzultovan├Ż, relevantn├║ a od├┤vodnen├║ n├ímietku k┬án├ívrhu rozhodnutia, ved├║ci dozorn├Ż org├ín, ak s relevantnou a od├┤vodnenou n├ímietkou nes├║hlas├ş alebo sa domnieva, ┼że n├ímietka je nerelevantn├í alebo neod├┤vodnen├í, predlo┼ż├ş z├íle┼żitos┼ą mechanizmu konzistentnosti uveden├ęmu v ─Źl├ínku 63.
 • Ak m├í ved├║ci dozorn├Ż org├ín v ├║mysle podanej relevantnej a od├┤vodnenej n├ímietke vyhovie┼ą, predlo┼ż├ş in├Żm dotknut├Żm dozorn├Żm org├ínom revidovan├Ż n├ívrh rozhodnutia na ├║─Źely vyjadrenia stanoviska. Tento revidovan├Ż n├ívrh rozhodnutia podlieha postupu uveden├ęmu v odseku 4 v lehote dvoch t├Ż┼żd┼łov.
 • Ak vo─Źi n├ívrhu rozhodnutia, ktor├Ż predlo┼żil ved├║ci dozorn├Ż org├ín, nenamietal v lehote uvedenej v odsekoch 4 a 5 ┼żiadny z┬áin├Żch dotknut├Żch dozorn├Żch org├ínov, plat├ş, ┼że ved├║ci dozorn├Ż org├ín a dotknut├ę dozorn├ę org├íny s t├Żmto n├ívrhom rozhodnutia s├║hlasia a tento n├ívrh rozhodnutia sa pre ne st├íva z├ív├Ązn├Żm.
 • Ved├║ci dozorn├Ż org├ín rozhodnutie prijme a ozn├ími ho hlavnej prev├ídzkarni alebo jedinej prev├ídzkarni prev├ídzkovate─ża, pr├şpadne sprostredkovate─ża, a o danom rozhodnut├ş vr├ítane zhrnutia relevantn├Żch faktov a d├┤vodov informuje in├ę dotknut├ę dozorn├ę org├íny a v├Żbor. Dozorn├Ż org├ín, na ktorom sa s┼ąa┼żnos┼ą podala, informuje s┼ąa┼żovate─ża o rozhodnut├ş.
 • Odchylne od odseku 7, ak sa s┼ąa┼żnos┼ą odmietne alebo sa jej nevyhovie, dozorn├Ż org├ín, na ktorom sa s┼ąa┼żnos┼ą podala, prijme rozhodnutie, ozn├ími ho s┼ąa┼żovate─żovi a informuje prev├ídzkovate─ża.
 • Ak sa ved├║ci dozorn├Ż org├ín a dotknut├ę dozorn├ę org├íny dohodn├║ na tom, ┼że sa ─Źasti s┼ąa┼żnosti odmietnu alebo sa im nevyhovie a┬áv s├║vislosti s in├Żmi ─Źas┼ąami s┼ąa┼żnosti sa bude kona┼ą, pre ka┼żd├║ z t├Żchto ─Źast├ş danej veci sa prijme samostatn├ę rozhodnutie. Ved├║ci dozorn├Ż org├ín prijme rozhodnutie pre ─Źas┼ą t├Żkaj├║cu sa opatren├ş vz┼ąahuj├║cich sa na prev├ídzkovate─ża,┬áozn├ími ho hlavnej prev├ídzkarni alebo jedinej prev├ídzkarni prev├ídzkovate─ża alebo sprostredkovate─ża na ├║zem├ş svojho ─Źlensk├ęho ┼ít├ítu a informuje o┬átom s┼ąa┼żovate─ża, zatia─ż ─Źo dozorn├Ż org├ín s┼ąa┼żovate─ża prijme rozhodnutie pre ─Źas┼ą t├Żkaj├║cu sa odmietnutia danej s┼ąa┼żnosti alebo jej nevyhoveniu a ozn├ími toto rozhodnutie s┼ąa┼żovate─żovi a informuje o┬átom prev├ídzkovate─ża alebo sprostredkovate─ża.
 • Po tom, ako im je ozn├ímen├ę rozhodnutie ved├║ceho dozorn├ęho org├ínu pod─ża odsekov 7 a 9, prev├ídzkovate─ż alebo sprostredkovate─ż prijm├║ potrebn├ę opatrenia na zabezpe─Źenie s├║ladu s rozhodnut├şm, pokia─ż ide o spracovate─żsk├ę ─Źinnosti v s├║vislosti so v┼íetk├Żmi svojimi prev├ídzkar┼łami v ├Ünii. Prev├ídzkovate─ż alebo sprostredkovate─ż ozn├ímia opatrenia prijat├ę na dodr┼żanie rozhodnutia ved├║ceho dozorn├ęmu org├ínu, ktor├Ż o tom informuje in├ę dotknut├ę dozorn├ę org├íny.
 • Ak m├í dotknut├Ż dozorn├Ż org├ín vo v├Żnimo─Źn├Żch pr├şpadoch d├┤vody domnieva┼ą sa, ┼że je naliehavo potrebn├ę kona┼ą v z├íujme ochrany z├íujmov dotknut├Żch os├┤b, uplat┼łuje sa postup pre naliehav├ę pr├şpady uveden├Ż v ─Źl├ínku 66.
 • Ved├║ci dozorn├Ż org├ín a in├ę dotknut├ę dozorn├ę org├íny si navz├íjom v elektronickej forme a s pou┼żit├şm ┼ítandardizovan├ęho form├ítu poskytuj├║ inform├ície, ktor├ę sa po┼żaduj├║ v r├ímci tohto ─Źl├ínku.