─îlen 60

Sodelovanje med vodilnim nadzornim organom in drugimi zadevnimi nadzornimi organi

 • Vodilni nadzorni organ sodeluje z drugimi zadevnimi nadzornimi organi v skladu s tem ─Źlenom in si prizadeva za soglasje. Vodilni nadzorni organ in zadevni nadzorni organi si izmenjujejo vse ustrezne informacije.
 • Vodilni nadzorni organ lahko od drugih zadevnih nadzornih organov kadar koli zahteva zagotovitev medsebojne pomo─Źi v skladu s ─Źlenom 61 in lahko ukrepa skupaj z njimi v skladu s ─Źlenom 62, zlasti pri izvajanju preiskav ali spremljanju izvajanja ukrepa, povezanega z upravljavcem ali obdelovalcem s sede┼żem v drugi dr┼żavi ─Źlanici.
 • Vodilni nadzorni organ brez odla┼íanja posreduje ustrezne informacije o zadevi drugim zadevnim nadzornim organom. Drugim zadevnim nadzornim organom brez odla┼íanja predlo┼żi osnutek odlo─Źitve, s ─Źimer jih zaprosi za mnenje, ki ga ustrezno upo┼íteva.
 • Kadar kateri koli od drugih zadevnih nadzornih organov v obdobju ┼ítirih tednov po opravljenem posvetovanju v skladu z odstavkom 3 tega ─Źlena poda ustrezne in utemeljene razloge za ugovor glede osnutka odlo─Źitve, vodilni nadzorni organ zadevo predlo┼żi mehanizmu za skladnost iz ─Źlena 63, ─Źe se z ugovorom ne strinja ali meni, da ugovor ni ustrezen ali utemeljen.
 • Kadar namerava vodilni nadzorni organ upo┼ítevati ustrezen in utemeljen ugovor, drugim zadevnim nadzornim organom predlo┼żi v mnenje spremenjeni osnutek odlo─Źitve. Za ta spremenjeni osnutek odlo─Źitve se v obdobju dveh tednov uporabi postopek iz odstavka 4.
 • Kadar noben drug zadevni nadzorni organ v obdobju iz odstavkov 4 in 5 ne nasprotuje osnutku odlo─Źitve, ki jo predlo┼żi vodilni nadzorni organ, se ┼íteje, da se vodilni nadzorni organ in zadevni nadzorni organi strinjajo s tem osnutkom odlo─Źitve, ki je zanje zavezujo─Źa.
 • Vodilni nadzorni organ sprejme odlo─Źitev in o njej uradno obvesti glavni ali edini sede┼ż upravljavca ali obdelovalca, odvisno od primera, zadevno odlo─Źitev ter povzetek ustreznih dejstev in razlogov pa posreduje tudi drugim zadevnim nadzornim organom in odboru. Nadzorni organ, pri katerem je bila vlo┼żena prito┼żba, o odlo─Źitvi obvesti prito┼żnika.
 • Z odstopanjem od odstavka 7 nadzorni organ, pri katerem je bila vlo┼żena prito┼żba, v primeru zavr┼żene ali zavrnjene prito┼żbe sprejme odlo─Źitev, o kateri uradno obvesti prito┼żnika, sporo─Źi pa jo tudi upravljavcu.
 • Kadar se vodilni nadzorni organ in zadevni nadzorni organi strinjajo, da se zavr┼żejo ali zavrnejo deli prito┼żbe in uveljavijo drugi deli te prito┼żbe, se za vsakega od navedenih delov zadeve sprejme lo─Źena odlo─Źitev. Vodilni nadzorni organ sprejme odlo─Źitev o delu, ki se nana┼ía na ukrepe, povezane z upravljavcem, o njej uradno obvesti glavni ali edini sede┼ż upravljavca ali obdelovalca na ozemlju dr┼żave ─Źlanice, za katero je pristojen, sporo─Źi pa jo tudi prito┼żniku, nadzorni organ prito┼żnika pa sprejme odlo─Źitev o delu, ki se nana┼ía na zavr┼żbo ali zavrnitev prito┼żbe, in o njej uradno obvesti zadevnega prito┼żnika, sporo─Źi pa jo tudi upravljavcu ali obdelovalcu.
 • Upravljavec ali obdelovalec po prejemu uradnega obvestila o odlo─Źitvi vodilnega nadzornega organa v skladu z odstavkoma 7 in 9 sprejme ukrepe, potrebne za zagotovitev spo┼ítovanja odlo─Źitve, kar zadeva obdelavo v okviru vseh njegovih sede┼żev v Uniji. Upravljavec ali obdelovalec o ukrepih, sprejetih za zagotovitev spo┼ítovanja odlo─Źitve, uradno obvesti vodilni nadzorni organ, ki to sporo─Źi drugim zadevnim nadzornim organom.
 • V izjemnih okoli┼í─Źinah, ko zadevni nadzorni organ utemeljeno sklepa, da obstaja nujna potreba po ukrepanju zaradi varstva interesov posameznikov, na katere se nana┼íajo osebni podatki, se uporabi nujni postopek iz ─Źlena 66.
 • Vodilni nadzorni organ in drugi zadevni nadzorni organi drug drugemu z elektronskimi sredstvi posredujejo zahtevane informacije iz tega ─Źlena v standardizirani obliki.