─îlen 68

Evropski odbor za varstvo podatkov

  • Evropski odbor za varstvo podatkov (v nadaljnjem besedilu: odbor) se ustanovi kot organ Unije in je pravna oseba.
  • Odbor zastopa njegov predsednik.
  • Odbor sestavljajo vodje enega nadzornega organa iz vsake dr┼żave ─Źlanice in Evropski nadzornik za varstvo podatkov ali njihovi predstavniki.
  • Kadar je v dr┼żavi ─Źlanici za spremljanje uporabe dolo─Źb na podlagi te uredbe pristojnih ve─Ź nadzornih organov, se v skladu s pravom te dr┼żave ─Źlanice imenuje skupni predstavnik.
  • Komisija ima pravico, da sodeluje pri dejavnostih in na sestankih odbora, nima pa glasovalne pravice. Komisija imenuje svojega predstavnika. Predsednik odbora obvesti Komisijo o dejavnostih odbora.
  • V primerih iz ─Źlena 65 ima Evropski nadzornik za varstvo podatkov glasovalno pravico le pri odlo─Źitvah v zvezi z na─Źeli in pravili, ki se uporabljajo za institucije, organe, urade in agencije Unije ter po vsebini ustrezajo na─Źelom in pravilom iz te uredbe.