Člen 94

Razveljavitev Direktive 95/46/ES

  • Direktiva 95/46/ES se razveljavi z učinkom od 25. maja 2018.
  • Sklicevanja na razveljavljeno direktivo se štejejo kot sklicevanja na to uredbo. Sklicevanja na Delovno skupino za varstvo posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov, ustanovljeno s členom 29 Direktive 95/46/ES, se štejejo kot sklicevanja na Evropski odbor za varstvo podatkov, ustanovljen s to uredbo.