─îlen 92

Izvajanje prenosa pooblastila

  • Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov je preneseno na Komisijo pod pogoji, dolo─Źenimi v tem ─Źlenu.
  • Pooblastilo iz ─Źlena┬á12(8) in ─Źlena 43(8) se prenese na Komisijo za nedolo─Źen ─Źas od 24. maja 2016.
  • Prenos pooblastila iz ─Źlena 12(8) in ─Źlena 43(8) lahko kadar koli prekli─Źe Evropski parlament ali Svet. S sklepom o preklicu preneha veljati prenos pooblastila iz navedenega sklepa. Sklep za─Źne u─Źinkovati dan po njegovi objavi v Uradnem listu Evropske unije ali na poznej┼íi dan, ki je dolo─Źen v navedenem sklepu. Sklep ne vpliva na veljavnost ┼że veljavnih delegiranih aktov.
  • Komisija takoj po sprejetju delegiranega akta o njem so─Źasno uradno obvesti Evropski parlament in Svet.
  • Delegirani akt, sprejet na podlagi ─Źlena 12(8) in ─Źlena 43(8), za─Źne veljati le, ─Źe mu niti Evropski parlament niti Svet ne nasprotuje v roku treh mesecev od uradnega obvestila Evropskemu parlamentu in Svetu o tem aktu ali ─Źe pred iztekom tega roka tako Evropski parlament kot Svet obvestita Komisijo, da mu ne bosta nasprotovala. Ta rok se na pobudo Evropskega parlamenta ali Sveta podalj┼ía za tri mesece.