─îlen 14

Informacije, ki jih je treba zagotoviti, kadar osebni podatki niso bili pridobljeni od posameznika, na katerega se ti nanašajo

 • Kadar osebni podatki niso bili pridobljeni od posameznika, na katerega se ti nana┼íajo, upravljavec posamezniku, na katerega se nana┼íajo osebni podatki, zagotovi naslednje informacije:
  • (a) istovetnost in kontaktne podatke upravljavca in njegovega predstavnika, kadar ta obstaja;
  • (b) kontaktne podatke poobla┼í─Źene osebe za varstvo podatkov, kadar ta obstaja;
  • (c) namene, za katere se osebni podatki obdelujejo, kakor tudi pravno podlago za njihovo obdelavo;
  • (d) vrste zadevnih osebnih podatkov;
  • (e) uporabnike ali kategorije uporabnikov osebnih podatkov, kadar obstajajo;
  • (f) kadar je ustrezno, informacije o tem, da namerava upravljavec prenesti osebne podatke uporabniku v tretji dr┼żavi ali mednarodni organizaciji, ter o obstoju ali neobstoju sklepa Komisije o ustreznosti ali v primeru prenosov iz ─Źlena 46 ali 47 ali drugega pododstavka ─Źlena 49(1) sklic na ustrezne ali primerne za┼í─Źitne ukrepe in sredstva za pridobitev njihove kopije ali kje so na voljo.
 • Upravljavec poleg informacij iz odstavka 1 posamezniku, na katerega se nana┼íajo osebni podatki, zagotovi naslednje informacije, ki so potrebne za zagotavljanje po┼ítene in pregledne obdelave v zvezi s posameznikom, na katerega se nana┼íajo osebni podatki:
  • (a) obdobje hrambe osebnih podatkov ali, ─Źe to ni mogo─Źe, merila, ki se uporabijo za dolo─Źitev tega obdobja;
  • (b) kadar obdelava temelji na to─Źki (f) ─Źlena 6(1), zakonite interese, za uveljavljanje katerih si prizadeva upravljavec ali tretja oseba;
  • (c) obstoj pravice, da se od upravljavca zahtevajo dostop do osebnih podatkov in popravek ali izbris osebnih podatkov ali omejitev obdelave v zvezi s posameznikom, na katerega se nana┼íajo osebni podatki, in obstoj pravice do ugovora obdelavi ter pravice do prenosljivosti podatkov;
  • (c) kadar obdelava temelji na to─Źki (a) ─Źlena 6(1) ali to─Źki (a) ─Źlena 9(2), obstoj pravice, da se lahko privolitev kadar koli prekli─Źe, ne da bi to vplivalo na zakonitost obdelave podatkov, ki se je na podlagi privolitve izvajala do njenega preklica;
  • (e) pravico do vlo┼żitve prito┼żbe pri nadzornem organu;
  • (f) od kje izvirajo osebni podatki in po potrebi, ali izvirajo iz javno dostopnih virov, in
  • (g) obstoj avtomatiziranega sprejemanja odlo─Źitev, vklju─Źno z oblikovanjem profilov iz ─Źlena 22(1) in (4), ter vsaj v takih primerih smiselne informacije o razlogih zanj, kot tudi pomen in predvidene posledice take obdelave za posameznika, na katerega se nana┼íajo osebni podatki.
 • Upravljavec zagotovi informacije iz odstavkov┬á1 in 2:
  • (a) v razumnem roku po prejemu osebnih podatkov, vendar najpozneje v enem mesecu, pri ─Źemer se upo┼ítevajo posebne okoli┼í─Źine, v katerih se obdelujejo osebni podatki;
  • (b) ─Źe se bodo osebni podatki uporabili za komuniciranje s posameznikom, na katerega se nana┼íajo osebni podatki, najpozneje ob prvem komuniciranju s tem posameznikom, ali
  • (c) ─Źe je predvideno razkritje drugemu uporabniku, najpozneje ob prvem razkritju osebnih podatkov.
 • Kadar namerava upravljavec nadalje obdelovati osebne podatke za namen, ki ni namen, za katerega so bili osebni podatki pridobljeni, upravljavec posamezniku, na katerega se nana┼íajo osebni podatki, pred tako nadaljnjo obdelavo zagotovi informacije o tem drugem namenu in vse nadaljnje relevantne informacije iz odstavka 2.
 • Odstavki┬á1 do 4 se ne uporabljajo, kadar in kolikor:
  • (a) posameznik, na katerega se nana┼íajo osebni podatki, ┼że ima informacije;
  • (b) se izka┼że, da je zagotavljanje takih informacij nemogo─Źe ali bi vklju─Źevalo nesorazmeren napor, zlasti pri obdelavi v namene arhiviranja v javnem interesu, v znanstveno- ali zgodovinskoraziskovalne namene ali statisti─Źne namene, pod pogoji in ob upo┼ítevanju za┼í─Źitnih ukrepov iz ─Źlena┬á89(1) ali kolikor bi obveznost iz odstavka 1 tega ─Źlena lahko onemogo─Źila ali resno ovirala uresni─Źevanje namenov te obdelave. V takih primerih upravljavec sprejme ustrezne ukrepe za za┼í─Źito pravic in svobo┼í─Źin ter zakonitih interesov posameznika, na katerega se nana┼íajo osebni podatki, tudi tako, da informacije objavi;
  • (c) je pridobitev ali razkritje izrecno dolo─Źeno s pravom Unije ali pravom dr┼żave ─Źlanice, ki velja za upravljavca in s katerim so dolo─Źeni ustrezni ukrepi za za┼í─Źito zakonitih interesov posameznika, na katerega se nana┼íajo osebni podatki, ali
  • (d) morajo osebni podatki ostati zaupni ob upo┼ítevanju obveznosti varovanja poklicne skrivnosti v skladu s pravom Unije ali pravom dr┼żave ─Źlanice, vklju─Źno s statutarno obveznostjo varovanja skrivnosti.