─îlen 13

Informacije, ki se zagotovijo, kadar se osebni podatki pridobijo od posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki

 • Kadar se osebni podatki v zvezi s posameznikom, na katerega se nana┼íajo osebni podatki, pridobijo od tega posameznika, upravljavec zadevnemu posamezniku takrat, ko pridobi osebne podatke, zagotovi vse naslednje informacije:
  • (a) identiteto in kontaktne podatke upravljavca in njegovega predstavnika, kadar ta obstaja;
  • (b) kontaktne podatke poobla┼í─Źene osebe za varstvo podatkov, kadar ta obstaja;
  • (c) namene, za katere se osebni podatki obdelujejo, kakor tudi pravno podlago za njihovo obdelavo;
  • (d) kadar obdelava temelji na to─Źki (f) ─Źlena 6(1), zakonite interese, za uveljavljanje katerih si prizadeva upravljavec ali tretja oseba;
  • (e) uporabnike ali kategorije uporabnikov osebnih podatkov, ─Źe obstajajo;
  • (f) kadar je ustrezno, dejstvo, da upravljavec namerava prenesti osebne podatke v tretjo dr┼żavo ali mednarodno organizacijo, ter obstoj ali neobstoj sklepa Komisije o ustreznosti ali v primeru prenosov iz ─Źlena 46 ali 47 ali drugega pododstavka ─Źlena 49(1) sklic na ustrezne ali primerne za┼í─Źitne ukrepe in sredstva za pridobitev njihove kopije ali kje so na voljo.
 • Poleg informacij iz odstavka 1 upravljavec takrat, ko pridobi osebne podatke posamezniku, na katerega se ti nana┼íajo, zagotovi naslednje dodatne informacije, ki so potrebne za zagotovitev po┼ítene in pregledne obdelave:
  • (a) obdobje hrambe osebnih podatkov ali, kadar to ni mogo─Źe, merila, ki se uporabijo za dolo─Źitev tega obdobja;
  • (b) obstoj pravice, da se od upravljavca zahtevajo dostop do osebnih podatkov in popravek ali izbris osebnih podatkov ali omejitev obdelave v zvezi s posameznikom, na katerega se nana┼íajo osebni podatki, ali obstoj pravice do ugovora obdelavi in pravice do prenosljivosti podatkov;
  • (c) kadar obdelava temelji na to─Źki (a) ─Źlena 6(1) ali to─Źki (a) ─Źlena 9(2), obstoj pravice, da se lahko privolitev kadar koli prekli─Źe, ne da bi to vplivalo na zakonitost obdelave podatkov, ki se je na podlagi privolitve izvajala do njenega preklica;
  • (d) pravico do vlo┼żitve prito┼żbe pri nadzornem organu;
  • (e) ali je zagotovitev osebnih podatkov statutarna ali pogodbena obveznost ali pa obveznost, ki je potrebna za sklenitev pogodbe, ter ali mora posameznik, na katerega se nana┼íajo osebni podatki, zagotoviti osebne podatke ter kak┼íne so morebitne posledice, ─Źe se taki podatki ne zagotovijo, in
  • (f) obstoj avtomatiziranega sprejemanja odlo─Źitev, vklju─Źno z oblikovanjem profilov iz ─Źlena 22(1) in (4), ter vsaj v takih primerih smiselne informacije o razlogih zanj, kot tudi pomen in predvidene posledice take obdelave za posameznika, na katerega se nana┼íajo osebni podatki.
 • Kadar namerava upravljavec nadalje obdelovati osebne podatke za namen, ki ni namen, za katerega so bili osebni podatki zbrani, upravljavec posamezniku, na katerega se nana┼íajo osebni podatki, pred tako nadaljnjo obdelavo podatkov zagotovi informacije o tem drugem namenu in vse nadaljnje relevantne informacije iz odstavka 2.
 • Odstavki 1, 2 in 3 se ne uporabljajo, kadar in kolikor posameznik, na katerega se nana┼íajo osebni podatki, ┼że ima informacije.