Článok 13

Inform├ície, ktor├ę sa maj├║ poskytova┼ą pri z├şskavan├ş osobn├Żch ├║dajov od dotknutej osoby

 • V pr├şpadoch, ke─Ć sa od dotknutej osoby z├şskavaj├║ osobn├ę ├║daje, ktor├ę sa jej t├Żkaj├║, poskytne prev├ídzkovate─ż pri z├şskavan├ş osobn├Żch ├║dajov dotknutej osobe v┼íetky tieto inform├ície:
  • a) toto┼żnos┼ą a kontaktn├ę ├║daje prev├ídzkovate─ża a v pr├şslu┼ín├Żch pr├şpadoch z├ístupcu prev├ídzkovate─ża;
  • b) kontaktn├ę ├║daje pr├şpadnej zodpovednej osoby;
  • c) ├║─Źely sprac├║vania, na ktor├ę s├║ osobn├ę ├║daje ur─Źen├ę, ako aj pr├ívny z├íklad sprac├║vania;
  • d) ak sa sprac├║vanie zaklad├í na ─Źl├ínku 6 ods. 1 p├şsm. f), opr├ívnen├ę z├íujmy, ktor├ę sleduje prev├ídzkovate─ż alebo tretia strana;
  • e) pr├şjemcovia alebo kateg├│rie pr├şjemcov osobn├Żch ├║dajov, ak existuj├║;
  • f) v┬árelevantnom pr├şpade inform├ícia o tom, ┼że prev├ídzkovate─ż zam├Ż┼í─ża prenies┼ą osobn├ę ├║daje do tretej krajiny alebo medzin├írodnej organiz├ícii a┬áinform├ícia o existencii alebo neexistencii rozhodnutia Komisie o┬áprimeranosti alebo, v pr├şpade prenosov uveden├Żch v┬á─Źl├ínku 46 alebo 47 ─Źi v┬á─Źl├ínku 49 ods.┬á1 druhom pododseku odkaz na primeran├ę alebo vhodn├ę z├íruky a prostriedky na z├şskanie ich k├│pie, alebo kde boli poskytnut├ę.
 • Okrem inform├íci├ş, ktor├ę sa uv├ídzaj├║ v odseku 1, prev├ídzkovate─ż poskytne dotknutej osobe pri z├şskavan├ş osobn├Żch ├║dajov tieto ─Ćal┼íie inform├ície, ktor├ę s├║ potrebn├ę na zabezpe─Źenie spravodliv├ęho a transparentn├ęho sprac├║vania:
  • a) doba uchov├ívania osobn├Żch ├║dajov alebo, ak to nie je mo┼żn├ę, krit├ęri├í na┬ájej ur─Źenie;
  • b) existencia pr├íva po┼żadova┼ą od prev├ídzkovate─ża pr├şstup k osobn├Żm ├║dajom t├Żkaj├║cim sa dotknutej osoby a┬ápr├íva na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie sprac├║vania, alebo pr├íva namieta┼ą proti sprac├║vaniu, ako aj pr├íva na prenosnos┼ą ├║dajov;
  • c) ak je sprac├║vanie zalo┼żen├ę na ─Źl├ínku┬á6 ods.┬á1 p├şsm. a) alebo na ─Źl├ínku┬á9 ods.┬á2 p├şsm. a), existencia pr├íva kedyko─żvek svoj s├║hlas odvola┼ą bez toho, aby to malo vplyv na z├íkonnos┼ą sprac├║vania zalo┼żen├ęho na s├║hlase udelenom pred jeho odvolan├şm;
  • d) pr├ívo poda┼ą s┼ąa┼żnos┼ą dozorn├ęmu org├ínu;
  • e) inform├ícia o tom, ─Źi je poskytovanie osobn├Żch ├║dajov z├íkonnou alebo zmluvnou po┼żiadavkou, alebo po┼żiadavkou, ktor├í je potrebn├í na uzavretie zmluvy, ─Źi je dotknut├í osoba povinn├í poskytn├║┼ą osobn├ę ├║daje, ako aj mo┼żn├ę n├ísledky neposkytnutia tak├Żchto ├║dajov;
  • f) existencia automatizovan├ęho rozhodovania vr├ítane profilovania uveden├ęho v ─Źl├ínku 22 ods. 1 a 4 a aspo┼ł v┬át├Żchto pr├şpadoch zmyslupln├ę inform├ície o pou┼żitom postupe, ako aj v├Żzname a predpokladan├Żch d├┤sledkoch tak├ęhoto sprac├║vania pre dotknut├║ osobu.
 • Ak m├í prev├ídzkovate─ż v ├║mysle ─Ćalej sprac├║va┼ą osobn├ę ├║daje na in├Ż ├║─Źel ako ten, na ktor├Ż boli z├şskan├ę, poskytne dotknutej osobe pred tak├Żmto ─Ćal┼í├şm sprac├║van├şm inform├ície o┬átomto inom ├║─Źele a ─Ćal┼íie relevantn├ę inform├ície uveden├ę v odseku 2.
 • Odseky 1, 2 a 3 sa neuplat┼łuj├║ v┬ározsahu, v┬áakom dotknut├í osoba u┼ż m├í dan├ę inform├ície.