Článok 92

Vykon├ívanie delegovania pr├ívomoc├ş

  • Komisii sa ude─żuje pr├ívomoc prij├şma┼ą delegovan├ę akty za podmienok stanoven├Żch v tomto ─Źl├ínku.
  • Pr├ívomoc prij├şma┼ą delegovan├ę akty uveden├ę v ─Źl├ínku 12 ods. 8 a ─Źl├ínku 43 ods. 8 sa Komisii ude─żuje na dobu neur─Źit├║ od 24. m├íja 2016.
  • Delegovanie pr├ívomoc├ş uveden├ę v┬á─Źl├ínku 12 ods. 8 a v┬á─Źl├ínku 43 ods. 8 m├┤┼że Eur├│psky parlament alebo Rada kedyko─żvek odvola┼ą. Rozhodnut├şm o odvolan├ş sa ukon─Źuje delegovanie pr├ívomoci, ktor├ę sa v ┼łom uv├ídza. Rozhodnutie nadob├║da ├║─Źinnos┼ą d┼łom nasleduj├║cim po jeho uverejnen├ş v ├Üradnom vestn├şku Eur├│pskej ├║nie alebo k neskor┼íiemu d├ítumu, ktor├Ż je v┬á┼łom ur─Źen├Ż. Nie je n├şm dotknut├í platnos┼ą delegovan├Żch aktov, ktor├ę u┼ż nadobudli ├║─Źinnos┼ą.
  • Komisia oznamuje delegovan├Ż akt hne─Ć po prijat├ş s├║─Źasne Eur├│pskemu parlamentu a┬áRade.
  • Delegovan├Ż akt prijat├Ż pod─ża ─Źl├ínku┬á12 ods. 8 a ─Źl├ínku┬á43 ods. 8 nadobudne ├║─Źinnos┼ą, len ak Eur├│psky parlament alebo Rada vo─Źi nemu nevzniesli n├ímietku v lehote troch mesiacov odo d┼ła ozn├ímenia uveden├ęho aktu Eur├│pskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynut├şm uvedenej lehoty Eur├│psky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnut├ş nevznies┼ą n├ímietku. Na podnet Eur├│pskeho parlamentu alebo Rady sa t├íto lehota pred─║┼żi o┬átri mesiace.