Článok 32

Bezpe─Źnos┼ą sprac├║vania

 • Prev├ídzkovate─ż a sprostredkovate─ż prijm├║ so┬ázrete─żom na najnov┼íie poznatky, n├íklady na vykonanie opatren├ş a na povahu, rozsah, kontext a ├║─Źely sprac├║vania, ako aj na rizik├í s r├┤znou pravdepodobnos┼ąou a┬áz├íva┼żnos┼ąou pre pr├íva a slobody fyzick├Żch os├┤b, primeran├ę technick├ę a organiza─Źn├ę opatrenia s cie─żom zaisti┼ą ├║rove┼ł bezpe─Źnosti primeran├║ tomuto riziku, pri─Źom uveden├ę opatrenia pr├şpadne zah┼Ľ┼łaj├║ aj:
  • a) pseudonymiz├íciu a ┼íifrovanie osobn├Żch ├║dajov;
  • b) schopnos┼ą zabezpe─Źi┼ą trval├║ d├┤vernos┼ą, integritu, dostupnos┼ą a odolnos┼ą syst├ęmov sprac├║vania a┬áslu┼żieb;
  • c) schopnos┼ą v─Źas obnovi┼ą dostupnos┼ą osobn├Żch ├║dajov a pr├şstup k nim v pr├şpade fyzick├ęho alebo technick├ęho incidentu;
  • d) proces pravideln├ęho testovania, posudzovania a hodnotenia ├║─Źinnosti technick├Żch a┬áorganiza─Źn├Żch opatren├ş na┬ázaistenie bezpe─Źnosti sprac├║vania.
 • Pri posudzovan├ş primeranej ├║rovne bezpe─Źnosti sa prihliada predov┼íetk├Żm na rizik├í, ktor├ę predstavuje sprac├║vanie, a to najm├Ą v d├┤sledku n├íhodn├ęho alebo nez├íkonn├ęho zni─Źenia, straty, zmeny, neopr├ívnen├ęho poskytnutia osobn├Żch ├║dajov, ktor├ę sa pren├í┼íaj├║, uchov├ívaj├║ alebo inak sprac├║vaj├║, alebo neopr├ívnen├ęho pr├şstupu k┬átak├Żmto ├║dajom.
 • Dodr┼żiavanie schv├ílen├ęho k├│dexu spr├ívania uveden├ęho v ─Źl├ínku 40 alebo schv├ílen├ęho certifika─Źn├ęho mechanizmu uveden├ęho v ─Źl├ínku 42 sa m├┤┼że pou┼żi┼ą ako prvok na preuk├ízanie s├║ladu s po┼żiadavkami uveden├Żmi v odseku 1 tohto ─Źl├ínku.
 • Prev├ídzkovate─ż a sprostredkovate─ż podnikn├║ kroky na zabezpe─Źenie toho, aby ka┼żd├í fyzick├í osoba konaj├║ca na z├íklade poverenia prev├ídzkovate─ża alebo sprostredkovate─ża, ktor├í m├í pr├şstup k┬áosobn├Żm ├║dajom, sprac├║vala tieto ├║daje len na┬áz├íklade pokynov prev├ídzkovate─ża s┬áv├Żnimkou pr├şpadov, ke─Ć sa to od nej vy┼żaduje pod─ża pr├íva ├Ünie alebo pr├íva ─Źlensk├ęho ┼ít├ítu.