Articolul 32

Securitatea prelucr─ârii

(1)┬á┬á┬áAv├ónd ├«n vedere stadiul actual al dezvolt─ârii, costurile implement─ârii ╚Öi natura, domeniul de aplicare, contextul ╚Öi scopurile prelucr─ârii, precum ╚Öi riscul cu diferite grade de probabilitate ╚Öi gravitate pentru drepturile ╚Öi libert─â╚Ťile persoanelor fizice, operatorul ╚Öi persoana ├«mputernicit─â de acesta implementeaz─â m─âsuri tehnice ╚Öi organizatorice adecvate ├«n vederea asigur─ârii unui nivel de securitate corespunz─âtor acestui risc, incluz├ónd printre altele, dup─â caz:

  • (a) pseudonimizarea ╚Öi criptarea datelor cu caracter personal;
  • (b) capacitatea de a asigura confiden╚Ťialitatea, integritatea, disponibilitatea ╚Öi rezisten╚Ťa continue ale sistemelor ╚Öi serviciilor de prelucrare;
  • (c) capacitatea de a restabili disponibilitatea datelor cu caracter personal ╚Öi accesul la acestea ├«n timp util ├«n cazul ├«n care are loc un incident de natur─â fizic─â sau tehnic─â;
  • (d) un proces pentru testarea, evaluarea ╚Öi aprecierea periodice ale eficacit─â╚Ťii m─âsurilor tehnice ╚Öi organizatorice pentru a garanta securitatea prelucr─ârii.
  • (2)┬á┬á┬áLa evaluarea nivelului adecvat de securitate, se ╚Ťine seama ├«n special de riscurile prezentate de prelucrare, generate ├«n special, ├«n mod accidental sau ilegal, de distrugerea, pierderea, modificarea, divulgarea neautorizat─â sau accesul neautorizat la datele cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate ├«ntr-un alt mod.
  • (3)┬á┬á┬áAderarea la un cod de conduit─â aprobat, men╚Ťionat la articolul┬á40, sau la un mecanism de certificare aprobat, men╚Ťionat la articolul┬á42, poate fi utilizat─â ca element prin care s─â se demonstreze ├«ndeplinirea cerin╚Ťelor prev─âzute la alineatul┬á(1) din prezentul articol.
  • (4)┬á┬á┬áOperatorul ╚Öi persoana ├«mputernicit─â de acesta iau m─âsuri pentru a asigura faptul c─â orice persoan─â fizic─â care ac╚Ťioneaz─â sub autoritatea operatorului sau a persoanei ├«mputernicite de operator ╚Öi care are acces la date cu caracter personal nu le prelucreaz─â dec├ót la cererea operatorului, cu excep╚Ťia cazului ├«n care aceast─â obliga╚Ťie ├«i revine ├«n temeiul dreptului Uniunii sau al dreptului intern.