Articolul 58

Competen╚Ťe

(1)┬á┬á┬áFiecare autoritate de supraveghere are toate urm─âtoarele competen╚Ťe de investigare:

 • (a) de a da dispozi╚Ťii operatorului ╚Öi persoanei ├«mputernicite de operator ╚Öi, dup─â caz, reprezentantului operatorului sau al persoanei ├«mputernicite de operator s─â furnizeze orice informa╚Ťii pe care autoritatea de supraveghere le solicit─â ├«n vederea ├«ndeplinirii sarcinilor sale;
 • (b) de a efectua investiga╚Ťii sub form─â de audituri privind protec╚Ťia datelor;
 • (c) de a efectua o revizuire a certific─ârilor acordate ├«n temeiul articolului 42 alineatul (7);
 • (d) de a notifica operatorul sau persoana ├«mputernicit─â de operator cu privire la presupusa ├«nc─âlcare a prezentului regulament;
 • (e) de a ob╚Ťine, din partea operatorului ╚Öi a persoanei ├«mputernicite de operator, accesul la toate datele cu caracter personal ╚Öi la toate informa╚Ťiile necesare pentru ├«ndeplinirea sarcinilor sale;
 • (f) de a ob╚Ťine accesul la oricare dintre incintele operatorului ╚Öi ale persoanei ├«mputernicite de operator, inclusiv la orice echipamente ╚Öi mijloace de prelucrare a datelor, ├«n conformitate cu dreptul Uniunii sau cu dreptul procesual intern.
 • (a) de a emite avertiz─âri ├«n aten╚Ťia unui operator sau a unei persoane ├«mputernicite de operator cu privire la posibilitatea ca opera╚Ťiunile de prelucrare prev─âzute s─â ├«ncalce dispozi╚Ťiile prezentului regulament;
 • (b) de a emite mustr─âri adresate unui operator sau unei persoane ├«mputernicite de operator ├«n cazul ├«n care opera╚Ťiunile de prelucrare au ├«nc─âlcat dispozi╚Ťiile prezentului regulament;
 • (c) de a da dispozi╚Ťii operatorului sau persoanei ├«mputernicite de operator s─â respecte cererile persoanei vizate de a-╚Öi exercita drepturile ├«n temeiul prezentului regulament;
 • (d) de a da dispozi╚Ťii operatorului sau persoanei ├«mputernicite de operator s─â asigure conformitatea opera╚Ťiunilor de prelucrare cu dispozi╚Ťiile prezentului regulament, specific├ónd, dup─â caz, modalitatea ╚Öi termenul-limit─â pentru aceasta;
 • (e) de a obliga operatorul s─â informeze persoana vizat─â cu privire la o ├«nc─âlcare a protec╚Ťiei datelor cu caracter personal;
 • (f) de a impune o limitare temporar─â sau definitiv─â, inclusiv o interdic╚Ťie asupra prelucr─ârii;
 • (g) de a dispune rectificarea sau ╚Ötergerea datelor cu caracter personal sau restric╚Ťionarea prelucr─ârii, ├«n temeiul articolelor 16, 17 ╚Öi 18, precum ╚Öi notificarea acestor ac╚Ťiuni destinatarilor c─ârora le-au fost divulgate datele cu caracter personal, ├«n conformitate cu articolul 17 alineatul (2) ╚Öi cu articolul 19;
 • (h) de a retrage o certificare sau de a obliga organismul de certificare s─â retrag─â o certificare eliberat─â ├«n temeiul articolul┬á42 ╚Öi 43 sau de a obliga organismul de certificare s─â nu elibereze o certificare ├«n cazul ├«n care cerin╚Ťele de certificare nu sunt sau nu mai sunt ├«ndeplinite;
 • (i) de a impune amenzi administrative ├«n conformitate cu articolul 83, ├«n completarea sau ├«n locul m─âsurilor men╚Ťionate la prezentul alineat, ├«n func╚Ťie de circumstan╚Ťele fiec─ârui caz ├«n parte;
 • (j) de a dispune suspendarea fluxurilor de date c─âtre un destinatar dintr-o ╚Ťar─â ter╚Ť─â sau c─âtre o organiza╚Ťie interna╚Ťional─â.
 • (a) de a oferi consiliere operatorului ├«n conformitate cu procedura de consultare prealabil─â men╚Ťionat─â la articolul┬á36;
 • (b) de a emite avize, din proprie ini╚Ťiativ─â sau la cerere, parlamentului na╚Ťional, guvernului statului membru sau, ├«n conformitate cu dreptul intern, altor institu╚Ťii ╚Öi organisme, precum ╚Öi publicului, cu privire la orice aspect legat de protec╚Ťia datelor cu caracter personal;
 • (c) de a autoriza prelucrarea men╚Ťionat─â la articolul┬á36 alineatul (5), ├«n cazul ├«n care dreptul statului membru prevede o astfel de autorizare prealabil─â;
 • (d) de a emite un aviz ╚Öi de a aproba proiectele de coduri de conduit─â, ├«n conformitate cu articolul 40 alineatul (5);
 • (e) de a acredita organismele de certificare ├«n conformitate cu articolul┬á43;
 • (f) de a emite certific─âri ╚Öi de a aproba criterii de certificare ├«n conformitate cu articolul 42 alineatul (5);
 • (g) de a adopta clauzele standard ├«n materie de protec╚Ťie a datelor men╚Ťionate la articolul 28 alineatul (8) ╚Öi la articolul┬á46 alineatul (2) litera (d);
 • (h) de a autoriza clauzele contractuale men╚Ťionate la articolul 46 alineatul┬á(3) litera (a);
 • (i) de a autoriza acordurile administrative men╚Ťionate la articolul 46 alineatul┬á(3) litera (b); ╚Öi
 • (j) de a aproba reguli corporatiste obligatorii ├«n conformitate cu articolul 47.
 • (4)┬á┬á┬áExercitarea competen╚Ťelor conferite autorit─â╚Ťii de supraveghere ├«n temeiul prezentului articol face obiectul unor garan╚Ťii adecvate, inclusiv c─âi de atac judiciare eficiente ╚Öi procese echitabile, prev─âzute ├«n dreptul Uniunii ╚Öi ├«n dreptul intern ├«n conformitate cu carta.
 • (5)┬á┬á┬áFiecare stat membru prevede, pe cale legislativ─â, faptul c─â autoritatea sa de supraveghere are competen╚Ťa de a aduce ├«n fa╚Ťa autorit─â╚Ťilor judiciare cazurile de ├«nc─âlcare a prezentului regulament ╚Öi, dup─â caz, de a ini╚Ťia sau de a se implica ├«ntr-un alt mod ├«n proceduri judiciare, ├«n scopul de a asigura aplicarea dispozi╚Ťiilor prezentului regulament.
 • (6)┬á┬á┬áFiecare stat membru poate s─â prevad─â ├«n dreptul s─âu faptul c─â autoritatea sa de supraveghere are competen╚Ťe suplimentare, ├«n afara celor men╚Ťionate la alineatele (1), (2) ╚Öi┬á(3). Exercitarea acestor competen╚Ťe nu afecteaz─â modul de operare eficient─â a capitolului┬áVII.