Articolul 13

Informa╚Ťii care se furnizeaz─â ├«n cazul ├«n care datele cu caracter personal sunt colectate de la persoana vizat─â

(1)┬á┬á┬á├Än cazul ├«n care datele cu caracter personal referitoare la o persoan─â vizat─â sunt colectate de la aceasta, operatorul, ├«n momentul ob╚Ťinerii acestor date cu caracter personal, furnizeaz─â persoanei vizate toate informa╚Ťiile urm─âtoare:

 • (a) identitatea ╚Öi datele de contact ale operatorului ╚Öi, dup─â caz, ale reprezentantului acestuia;
 • (b) datele de contact ale responsabilului cu protec╚Ťia datelor, dup─â caz;
 • (c) scopurile ├«n care sunt prelucrate datele cu caracter personal, precum ╚Öi temeiul juridic al prelucr─ârii;
 • (d) ├«n cazul ├«n care prelucrarea se face ├«n temeiul articolului┬á6 alineatul┬á(1) litera┬á(f), interesele legitime urm─ârite de operator sau de o parte ter╚Ť─â;
 • (e) destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor cu caracter personal;
 • (f) dac─â este cazul, inten╚Ťia operatorului de a transfera date cu caracter personal c─âtre o ╚Ťar─â ter╚Ť─â sau o organiza╚Ťie interna╚Ťional─â ╚Öi existen╚Ťa sau absen╚Ťa unei decizii a Comisiei privind caracterul adecvat sau, ├«n cazul transferurilor men╚Ťionate la articolul┬á46 sau┬á47 sau la articolul┬á49 alineatul┬á(1) al doilea paragraf, o trimitere la garan╚Ťiile adecvate sau corespunz─âtoare ╚Öi la mijloacele de a ob╚Ťine o copie a acestora, ├«n cazul ├«n care acestea au fost puse la dispozi╚Ťie.
 • (a) perioada pentru care vor fi stocate datele cu caracter personal sau, dac─â acest lucru nu este posibil, criteriile utilizate pentru a stabili aceast─â perioad─â;
 • (b) existen╚Ťa dreptului de a solicita operatorului, ├«n ceea ce prive╚Öte datele cu caracter personal referitoare la persoana vizat─â, accesul la acestea, rectificarea sau ╚Ötergerea acestora sau restric╚Ťionarea prelucr─ârii sau a dreptului de a se opune prelucr─ârii, precum ╚Öi a dreptului la portabilitatea datelor;
 • (c) atunci c├ónd prelucrarea se bazeaz─â pe articolul┬á6 alineatul┬á(1) litera┬á(a) sau pe articolul┬á9 alineatul┬á(2) litera┬á(a), existen╚Ťa dreptului de a retrage consim╚Ť─âm├óntul ├«n orice moment, f─âr─â a afecta legalitatea prelucr─ârii efectuate pe baza consim╚Ť─âm├óntului ├«nainte de retragerea acestuia;
 • (d) dreptul de a depune o pl├óngere ├«n fa╚Ťa unei autorit─â╚Ťi de supraveghere;
 • (e) dac─â furnizarea de date cu caracter personal reprezint─â o obliga╚Ťie legal─â sau contractual─â sau o obliga╚Ťie necesar─â pentru ├«ncheierea unui contract, precum ╚Öi dac─â persoana vizat─â este obligat─â s─â furnizeze aceste date cu caracter personal ╚Öi care sunt eventualele consecin╚Ťe ale nerespect─ârii acestei obliga╚Ťii;
 • (f) existen╚Ťa unui proces decizional automatizat incluz├ónd crearea de profiluri, men╚Ťionat la articolul┬á22 alineatele┬á(1) ╚Öi┬á(4), precum ╚Öi, cel pu╚Ťin ├«n cazurile respective, informa╚Ťii pertinente privind logica utilizat─â ╚Öi privind importan╚Ťa ╚Öi consecin╚Ťele preconizate ale unei astfel de prelucr─âri pentru persoana vizat─â.
 • (3)┬á┬á┬á├Än cazul ├«n care operatorul inten╚Ťioneaz─â s─â prelucreze ulterior datele cu caracter personal ├«ntr-un alt scop dec├ót cel pentru care acestea au fost colectate, operatorul furnizeaz─â persoanei vizate, ├«nainte de aceast─â prelucrare ulterioar─â, informa╚Ťii privind scopul secundar respectiv ╚Öi orice informa╚Ťii suplimentare relevante, ├«n conformitate cu alineatul┬á(2).
 • (4)┬á┬á┬áAlineatele (1), (2) ╚Öi (3) nu se aplic─â dac─â ╚Öi ├«n m─âsura ├«n care persoana vizat─â de╚Ťine deja informa╚Ťiile respective.