Articolul 9

Prelucrarea de categorii speciale de date cu caracter personal

 • (1)┬á┬á┬áSe interzice prelucrarea de date cu caracter personal care dezv─âluie originea rasial─â sau etnic─â, opiniile politice, confesiunea religioas─â sau convingerile filozofice sau apartenen╚Ťa la sindicate ╚Öi prelucrarea de date genetice, de date biometrice pentru identificarea unic─â a unei persoane fizice, de date privind s─ân─âtatea sau de date privind via╚Ťa sexual─â sau orientarea sexual─â ale unei persoane fizice.
 • (a) persoana vizat─â ╚Öi-a dat consim╚Ť─âm├óntul explicit pentru prelucrarea acestor date cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice, cu excep╚Ťia cazului ├«n care dreptul Uniunii sau dreptul intern prevede ca interdic╚Ťia prev─âzut─â la alineatul┬á(1) s─â nu poat─â fi ridicat─â prin consim╚Ť─âm├óntul persoanei vizate;
 • (b) prelucrarea este necesar─â ├«n scopul ├«ndeplinirii obliga╚Ťiilor ╚Öi al exercit─ârii unor drepturi specifice ale operatorului sau ale persoanei vizate ├«n domeniul ocup─ârii for╚Ťei de munc─â ╚Öi al securit─â╚Ťii sociale ╚Öi protec╚Ťiei sociale, ├«n m─âsura ├«n care acest lucru este autorizat de dreptul Uniunii sau de dreptul intern ori de un acord colectiv de munc─â ├«ncheiat ├«n temeiul dreptului intern care prevede garan╚Ťii adecvate pentru drepturile fundamentale ╚Öi interesele persoanei vizate;
 • (c) prelucrarea este necesar─â pentru protejarea intereselor vitale ale persoanei vizate sau ale unei alte persoane fizice, atunci c├ónd persoana vizat─â se afl─â ├«n incapacitate fizic─â sau juridic─â de a-╚Öi da consim╚Ť─âm├óntul;
 • (d) prelucrarea este efectuat─â ├«n cadrul activit─â╚Ťilor lor legitime ╚Öi cu garan╚Ťii adecvate de c─âtre o funda╚Ťie, o asocia╚Ťie sau orice alt organism f─âr─â scop lucrativ ╚Öi cu specific politic, filozofic, religios sau sindical, cu condi╚Ťia ca prelucrarea s─â se refere numai la membrii sau la fo╚Ötii membri ai organismului respectiv sau la persoane cu care acesta are contacte permanente ├«n leg─âtur─â cu scopurile sale ╚Öi ca datele cu caracter personal s─â nu fie comunicate ter╚Ťilor f─âr─â consim╚Ť─âm├óntul persoanelor vizate;
 • (e) prelucrarea se refer─â la date cu caracter personal care sunt f─âcute publice ├«n mod manifest de c─âtre persoana vizat─â;
 • (f) prelucrarea este necesar─â pentru constatarea, exercitarea sau ap─ârarea unui drept ├«n instan╚Ť─â sau ori de c├óte ori instan╚Ťele ac╚Ťioneaz─â ├«n exerci╚Ťiul func╚Ťiei lor judiciare;
 • (g) prelucrarea este necesar─â din motive de interes public major, ├«n baza dreptului Uniunii sau a dreptului intern, care este propor╚Ťional cu obiectivul urm─ârit, respect─â esen╚Ťa dreptului la protec╚Ťia datelor ╚Öi prevede m─âsuri corespunz─âtoare ╚Öi specifice pentru protejarea drepturilor fundamentale ╚Öi a intereselor persoanei vizate;
 • (h) prelucrarea este necesar─â ├«n scopuri legate de medicina preventiv─â sau a muncii, de evaluarea capacit─â╚Ťii de munc─â a angajatului, de stabilirea unui diagnostic medical, de furnizarea de asisten╚Ť─â medical─â sau social─â sau a unui tratament medical sau de gestionarea sistemelor ╚Öi serviciilor de s─ân─âtate sau de asisten╚Ť─â social─â, ├«n temeiul dreptului Uniunii sau al dreptului intern sau ├«n temeiul unui contract ├«ncheiat cu un cadru medical ╚Öi sub rezerva respect─ârii condi╚Ťiilor ╚Öi garan╚Ťiilor prev─âzute la alineatul┬á(3);
 • (i) prelucrarea este necesar─â din motive de interes public ├«n domeniul s─ân─ât─â╚Ťii publice, cum ar fi protec╚Ťia ├«mpotriva amenin╚Ť─ârilor transfrontaliere grave la adresa s─ân─ât─â╚Ťii sau asigurarea de standarde ridicate de calitate ╚Öi siguran╚Ť─â a asisten╚Ťei medicale ╚Öi a medicamentelor sau a dispozitivelor medicale, ├«n temeiul dreptului Uniunii sau al dreptului intern, care prevede m─âsuri adecvate ╚Öi specifice pentru protejarea drepturilor ╚Öi libert─â╚Ťilor persoanei vizate, ├«n special a secretului profesional; sau
 • (j) prelucrarea este necesar─â ├«n scopuri de arhivare ├«n interes public, ├«n scopuri de cercetare ╚Ötiin╚Ťific─â sau istoric─â ori ├«n scopuri statistice, ├«n conformitate cu articolul┬á89 alineatul┬á(1), ├«n baza dreptului Uniunii sau a dreptului intern, care este propor╚Ťional cu obiectivul urm─ârit, respect─â esen╚Ťa dreptului la protec╚Ťia datelor ╚Öi prevede m─âsuri corespunz─âtoare ╚Öi specifice pentru protejarea drepturilor fundamentale ╚Öi a intereselor persoanei vizate.
 • (3)┬á┬á┬áDatele cu caracter personal men╚Ťionate la alineatul┬á(1) pot fi prelucrate ├«n scopurile men╚Ťionate la alineatul┬á(2) litera┬á(h) ├«n cazul ├«n care datele respective sunt prelucrate de c─âtre un profesionist supus obliga╚Ťiei de p─âstrare a secretului profesional sau sub responsabilitatea acestuia, ├«n temeiul dreptului Uniunii sau al dreptului intern sau ├«n temeiul normelor stabilite de organisme na╚Ťionale competente sau de o alt─â persoan─â supus─â, de asemenea, unei obliga╚Ťii de confiden╚Ťialitate ├«n temeiul dreptului Uniunii sau al dreptului intern ori al normelor stabilite de organisme na╚Ťionale competente.
 • (4)┬á┬á┬áStatele membre pot men╚Ťine sau introduce condi╚Ťii suplimentare, inclusiv restric╚Ťii, ├«n ceea ce prive╚Öte prelucrarea de date genetice, date biometrice sau date privind s─ân─âtatea.