Articolul 57

Sarcini

(1)   Fără a aduce atingere altor sarcini stabilite în temeiul prezentului regulament, fiecare autoritate de supraveghere, pe teritoriul său:

 • (a) monitorizeaz─â ╚Öi asigur─â aplicarea prezentului regulament;
 • (b) promoveaz─â ac╚Ťiuni de sensibilizare ╚Öi de ├«n╚Ťelegere ├«n r├óndul publicului a riscurilor, normelor, garan╚Ťiilor ╚Öi drepturilor ├«n materie de prelucrare. Se acord─â aten╚Ťie special─â activit─â╚Ťilor care se adreseaz─â ├«n mod specific copiilor;
 • (c) ofer─â consiliere, ├«n conformitate cu dreptul intern, parlamentului na╚Ťional, guvernului ╚Öi altor institu╚Ťii ╚Öi organisme cu privire la m─âsurile legislative ╚Öi administrative referitoare la protec╚Ťia drepturilor ╚Öi libert─â╚Ťilor persoanelor fizice ├«n ceea ce prive╚Öte prelucrarea;
 • (d) promoveaz─â ac╚Ťiuni de sensibilizare a operatorilor ╚Öi a persoanelor ├«mputernicite de ace╚Ötia cu privire la obliga╚Ťiile care le revin ├«n temeiul prezentului regulament;
 • (e) la cerere, furnizeaz─â informa╚Ťii oric─ârei persoane vizate ├«n leg─âtur─â cu exercitarea drepturilor sale ├«n conformitate cu prezentul regulament ╚Öi, dac─â este cazul, coopereaz─â cu autorit─â╚Ťile de supraveghere din alte state membre ├«n acest scop;
 • (f) trateaz─â pl├óngerile depuse de o persoan─â vizat─â, un organism, o organiza╚Ťie sau o asocia╚Ťie ├«n conformitate cu articolul 80 ╚Öi investigheaz─â ├«ntr-o m─âsur─â adecvat─â obiectul pl├óngerii ╚Öi informeaz─â reclamantul cu privire la evolu╚Ťia ╚Öi rezultatul investiga╚Ťiei, ├«ntr-un termen rezonabil, ├«n special dac─â este necesar─â efectuarea unei investiga╚Ťii mai am─ânun╚Ťite sau coordonarea cu o alt─â autoritate de supraveghere;
 • (g) coopereaz─â, inclusiv prin schimb de informa╚Ťii, cu alte autorit─â╚Ťi de supraveghere ╚Öi ├«╚Öi ofer─â asisten╚Ť─â reciproc─â pentru a asigura coeren╚Ťa aplic─ârii ╚Öi respect─ârii prezentului regulament;
 • (h) desf─â╚Öoar─â investiga╚Ťii privind aplicarea prezentului regulament, inclusiv pe baza unor informa╚Ťii primite de la o alt─â autoritate de supraveghere sau de la o alt─â autoritate public─â;
 • (i) monitorizeaz─â evolu╚Ťiile relevante, ├«n m─âsura ├«n care acestea au impact asupra protec╚Ťiei datelor cu caracter personal, ├«n special evolu╚Ťia tehnologiilor informa╚Ťiei ╚Öi comunica╚Ťiilor ╚Öi a practicilor comerciale;
 • (j) adopt─â clauze contractuale standard men╚Ťionate la articolul 28 alineatul (8) ╚Öi la articolul 46 alineatul (2) litera (d);
 • (k) ├«ntocme╚Öte ╚Öi men╚Ťine la zi o list─â ├«n leg─âtur─â cu cerin╚Ťa privind evaluarea impactului asupra protec╚Ťiei datelor, ├«n conformitate cu articolul 35 alineatul (4);
 • (l) ofer─â consiliere cu privire la opera╚Ťiunile de prelucrare men╚Ťionate la articolul┬á36 alineatul┬á(2);
 • (m) ├«ncurajeaz─â elaborarea de coduri de conduit─â ├«n conformitate cu articolul 40 alineatul (1), ├«╚Öi d─â avizul cu privire la acestea ╚Öi le aprob─â pe cele care ofer─â suficiente garan╚Ťii, ├«n conformitate cu articolul 40 alineatul (5);
 • (n) ├«ncurajeaz─â stabilirea unor mecanisme de certificare, precum ╚Öi a unor sigilii ╚Öi m─ârci ├«n domeniul protec╚Ťiei datelor ├«n conformitate cu articolul 42 alineatul (1) ╚Öi aprob─â criteriile de certificare ├«n conformitate cu articolul 42 alineatul (5);
 • (o) acolo unde este cazul, efectueaz─â o revizuire periodic─â a certific─ârilor acordate, ├«n conformitate cu articolul 42 alineatul (7);
 • (p) elaboreaz─â ╚Öi public─â criteriile de acreditare a unui organism de monitorizare a codurilor de conduit─â ├«n conformitate cu articolul 41 ╚Öi a unui organism de certificare ├«n conformitate cu articolul 43;
 • (q) coordoneaz─â procedura de acreditare a unui organism de monitorizare a codurilor de conduit─â ├«n conformitate cu articolul 41 ╚Öi a unui organism de certificare ├«n conformitate cu articolul 43;
 • (r) autorizeaz─â clauzele ╚Öi dispozi╚Ťiile contractuale men╚Ťionate la articolul 46 alineatul┬á(3);
 • (s) aprob─â regulile corporatiste obligatorii ├«n conformitate cu articolul 47;
 • (t) contribuie la activit─â╚Ťile comitetului;
 • (u) men╚Ťine la zi eviden╚Ťe interne privind ├«nc─âlc─ârile prezentului regulament ╚Öi m─âsurile luate, ├«n special avertismentele emise ╚Öi sanc╚Ťiunile impuse ├«n conformitate cu articolul 58 alineatul (2); ╚Öi
 • (v) ├«ndepline╚Öte orice alte sarcini legate de protec╚Ťia datelor cu caracter personal.
 • (2)┬á┬á┬áFiecare autoritate de supraveghere faciliteaz─â depunerea pl├óngerilor men╚Ťionate la alineatul (1) litera (f) prin m─âsuri precum punerea la dispozi╚Ťie a unui formular de depunere a pl├óngerii care s─â poat─â fi completat inclusiv ├«n format electronic, f─âr─â a exclude alte mijloace de comunicare.
 • (3)┬á┬á┬á├Ändeplinirea sarcinilor fiec─ârei autorit─â╚Ťi de supraveghere este gratuit─â pentru persoana vizat─â ╚Öi, dup─â caz, pentru responsabilul cu protec╚Ťia datelor.
 • (4)┬á┬á┬á├Än cazul ├«n care cererile sunt ├«n mod v─âdit nefondate sau excesive, ├«n special din cauza caracterului lor repetitiv, autoritatea de supraveghere poate percepe o tax─â rezonabil─â, bazat─â pe costurile administrative, sau poate refuza s─â le trateze. Sarcina de a demonstra caracterul evident nefondat sau excesiv al cererii revine autorit─â╚Ťii de supraveghere.