Articolul 14

Informa╚Ťii care se furnizeaz─â ├«n cazul ├«n care datele cu caracter personal nu au fost ob╚Ťinute de la persoana vizat─â

(1)┬á┬á┬á├Än cazul ├«n care datele cu caracter personal nu au fost ob╚Ťinute de la persoana vizat─â, operatorul furnizeaz─â persoanei vizate urm─âtoarele informa╚Ťii:

 • (a) identitatea ╚Öi datele de contact ale operatorului ╚Öi, dup─â caz, ale reprezentantului acestuia;
 • (b) datele de contact ale responsabilului cu protec╚Ťia datelor, dup─â caz;
 • (c) scopurile ├«n care sunt prelucrate datele cu caracter personal, precum ╚Öi temeiul juridic al prelucr─ârii;
 • (d) categoriile de date cu caracter personal vizate;
 • (e) destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor cu caracter personal, dup─â caz;
 • (f) dac─â este cazul, inten╚Ťia operatorului de a transfera date cu caracter personal c─âtre un destinatar dintr-o ╚Ťar─â ter╚Ť─â sau o organiza╚Ťie interna╚Ťional─â ╚Öi existen╚Ťa sau absen╚Ťa unei decizii a Comisiei privind caracterul adecvat sau, ├«n cazul transferurilor men╚Ťionate la articolul┬á46 sau┬á47 sau la articolul┬á49 alineatul┬á(1) al doilea paragraf, o trimitere la garan╚Ťiile adecvate sau corespunz─âtoare ╚Öi la mijloacele de a ob╚Ťine o copie a acestora, ├«n cazul ├«n care acestea au fost puse la dispozi╚Ťie.
 • (a) perioada pentru care vor fi stocate datele cu caracter personal sau, dac─â acest lucru nu este posibil, criteriile utilizate pentru a stabili aceast─â perioad─â;
 • (b) ├«n cazul ├«n care prelucrarea se face ├«n temeiul articolului┬á6 alineatul┬á(1) litera┬á(f), interesele legitime urm─ârite de operator sau de o parte ter╚Ť─â;
 • (c) existen╚Ťa dreptului de a solicita operatorului, ├«n ceea ce prive╚Öte datele cu caracter personal referitoare la persoana vizat─â, accesul la acestea, rectificarea sau ╚Ötergerea acestora sau restric╚Ťionarea prelucr─ârii ╚Öi a dreptului de a se opune prelucr─ârii, precum ╚Öi a dreptului la portabilitatea datelor;
 • (d) atunci c├ónd prelucrarea se bazeaz─â pe articolul┬á6 alineatul┬á(1) litera┬á(a) sau pe articolul┬á9 alineatul┬á(2) litera┬á(a), existen╚Ťa dreptului de a retrage consim╚Ť─âm├óntul ├«n orice moment, f─âr─â a afecta legalitatea prelucr─ârii efectuate pe baza consim╚Ť─âm├óntului ├«nainte de retragerea acestuia;
 • (e) dreptul de a depune o pl├óngere ├«n fa╚Ťa unei autorit─â╚Ťi de supraveghere;
 • (f) sursa din care provin datele cu caracter personal ╚Öi, dac─â este cazul, dac─â acestea provin din surse disponibile public;
 • (g) existen╚Ťa unui proces decizional automatizat incluz├ónd crearea de profiluri, men╚Ťionat la articolul┬á22 alineatele┬á(1) ╚Öi┬á(4), precum ╚Öi, cel pu╚Ťin ├«n cazurile respective, informa╚Ťii pertinente privind logica utilizat─â ╚Öi privind importan╚Ťa ╚Öi consecin╚Ťele preconizate ale unei astfel de prelucr─âri pentru persoana vizat─â.
 • (a) ├«ntr-un termen rezonabil dup─â ob╚Ťinerea datelor cu caracter personal, dar nu mai mare de o lun─â, ╚Ťin├óndu-se seama de circumstan╚Ťele specifice ├«n care sunt prelucrate datele cu caracter personal;
 • (b) dac─â datele cu caracter personal urmeaz─â s─â fie utilizate pentru comunicarea cu persoana vizat─â, cel t├órziu ├«n momentul primei comunic─âri c─âtre persoana vizat─â respectiv─â; sau
 • (c) dac─â se inten╚Ťioneaz─â divulgarea datelor cu caracter personal c─âtre un alt destinatar, cel mai t├órziu la data la care acestea sunt divulgate pentru prima oar─â.
 • (4)┬á┬á┬á├Än cazul ├«n care operatorul inten╚Ťioneaz─â s─â prelucreze ulterior datele cu caracter personal ├«ntr-un alt scop dec├ót cel pentru care acestea au fost ob╚Ťinute, operatorul furnizeaz─â persoanei vizate, ├«nainte de aceast─â prelucrare ulterioar─â, informa╚Ťii privind scopul secundar respectiv ╚Öi orice informa╚Ťii suplimentare relevante, ├«n conformitate cu alineatul┬á(2).
 • (a) persoana vizat─â de╚Ťine deja informa╚Ťiile;
 • (b) furnizarea acestor informa╚Ťii se dovede╚Öte a fi imposibil─â sau ar implica eforturi dispropor╚Ťionate, ├«n special ├«n cazul prelucr─ârii ├«n scopuri de arhivare ├«n interes public, ├«n scopuri de cercetare ╚Ötiin╚Ťific─â sau istoric─â ori ├«n scopuri statistice, sub rezerva condi╚Ťiilor ╚Öi a garan╚Ťiilor prev─âzute la articolul┬á89 alineatul┬á(1), sau ├«n m─âsura ├«n care obliga╚Ťia men╚Ťionat─â la alineatul┬á(1) din prezentul articol este susceptibil s─â fac─â imposibil─â sau s─â afecteze ├«n mod grav realizarea obiectivelor prelucr─ârii respective In astfel de cazuri, operatorul ia m─âsuri adecvate pentru a proteja drepturile, libert─â╚Ťile ╚Öi interesele legitime ale persoanei vizate, inclusiv punerea informa╚Ťiilor la dispozi╚Ťia publicului;
 • (c) ob╚Ťinerea sau divulgarea datelor este prev─âzut─â ├«n mod expres de dreptul Uniunii sau de dreptul intern sub inciden╚Ťa c─âruia intr─â operatorul ╚Öi care prevede m─âsuri adecvate pentru a proteja interesele legitime ale persoanei vizate; sau
 • (d) ├«n cazul ├«n care datele cu caracter personal trebuie s─â r─âm├ón─â confiden╚Ťiale ├«n temeiul unei obliga╚Ťii statutare de secret profesional reglementate de dreptul Uniunii sau de dreptul intern, inclusiv al unei obliga╚Ťii legale de a p─âstra secretul.