Articolul 75

Secretariatul

 • (1)   Comitetul dispune de un secretariat, care este asigurat de Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor.
 • (2)   Secretariatul își îndeplinește sarcinile exclusiv pe baza instrucțiunilor președintelui comitetului.
 • (3)   Personalul Autorității Europene pentru Protecția Datelor implicat în îndeplinirea sarcinilor conferite comitetului în temeiul prezentului regulament face obiectul unor linii de raportare separate în raport cu personalul implicat în îndeplinirea sarcinilor conferite Autorității Europene pentru Protecția Datelor.
 • (4)   Dacă este oportun, comitetul și Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor elaborează și publică un memorandum de înțelegere pentru punerea în aplicare a prezentului articol, care să stabilească condițiile cooperării și să se aplice personalului Autorității Europene pentru Protecția Datelor implicat în îndeplinirea sarcinilor conferite comitetului în temeiul prezentului regulament.
 • (5)   Secretariatul oferă sprijin analitic, administrativ și logistic comitetului.
 • (a) gestionarea curentă a activității comitetului;
 • (b) comunicarea dintre membrii comitetului, președintele acestuia și Comisie;
 • (c) comunicarea cu alte instituții și cu publicul;
 • (d) utilizarea mijloacelor electronice pentru comunicarea internă și externă;
 • (e) traducerea informațiilor relevante;
 • (f) pregătirea și monitorizarea acțiunilor ulterioare reuniunilor comitetului;
 • (g) pregătirea, redactarea și publicarea avizelor, deciziilor privind soluționarea litigiilor dintre autoritățile de supraveghere și a altor texte adoptate de comitet.