Artikel 75

Secretariaat

 • Het Comité heeft een secretariaat, dat wordt verzorgd door de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming.
 • Het secretariaat verricht zijn taken uitsluitend volgens de instructies van de voorzitter van het Comité.
 • De personeelsleden van de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming die betrokken zijn bij de uitvoering van de krachtens deze verordening aan het Comité opgedragen taken vallen onder een andere rapportageregeling dan de personeelsleden die betrokken zijn bij de uitvoering van de aan de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming opgedragen taken.
 • Waar passend wordt door het Comité en de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming een memorandum van overeenstemming ter uitvoering van dit artikel opgesteld en bekendgemaakt, waarin de voorwaarden van hun samenwerking worden vastgelegd en dat van toepassing is op de personeelsleden van de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming die betrokken zijn bij de uitvoering van de krachtens deze verordening aan het Comité opgedragen taken.
 • Het secretariaat biedt het Comité analytische, administratieve en logistieke ondersteuning.
 • Het secretariaat is met name belast met:
  • a) de dagelijkse werking van het Comité;
  • b) de communicatie tussen de leden van het Comité, zijn voorzitter en de Commissie;
  • c) de communicatie met andere instellingen en het brede publiek;
  • d) het gebruik van elektronische middelen voor interne en externe communicatie;
  • e) de vertaling van relevante informatie;
  • f) de voorbereiding en follow-up van de bijeenkomsten van het Comité;
  • g) de voorbereiding, opstelling en bekendmaking van adviezen, besluiten inzake beslechting van geschillen tussen toezichthoudende autoriteiten, en andere teksten die het Comité vaststelt.