75 artikla

Sihteeristö

 • Tietosuojaneuvostolla on oltava sihteeristö, jonka henkilöstöstä vastaa Euroopan tietosuojavaltuutettu.
 • Sihteeristö hoitaa tehtävänsä yksinomaan tietosuojaneuvoston puheenjohtajan ohjeiden mukaisesti.
 • Tällä asetuksella tietosuojaneuvostolle annettujen tehtävien hoitamisessa mukana olevalla Euroopan tietosuojavaltuutetun henkilöstöllä on oltava Euroopan tietosuojavaltuutetulle annettuja muita tehtäviä hoitavasta henkilöstöstä erilliset raportointikanavat.
 • Tarvittaessa tietosuojaneuvosto ja Euroopan tietosuojavaltuutettu vahvistavat ja julkaisevat tämän artiklan täytäntöönpanoa koskevan yhteisymmärryspöytäkirjan, jossa määritellään niiden yhteistyön ehdot ja jota sovelletaan tällä asetuksella Euroopan tietosuojaneuvostolle annettujen tehtävien hoitamisessa mukana olevaan Euroopan tietosuojavaltuutetun henkilöstöön.
 • Sihteeristö antaa tietosuojaneuvostolle analyysi-, hallinto- ja logistiikkatukea.
 • Sihteeristöllä on erityisesti seuraavat tehtävät:
  • a) hoitaa tietosuojaneuvoston juoksevia asioita;
  • b) hoitaa tietosuojaneuvoston, sen puheenjohtajan ja komission välistä viestintää;
  • c) hoitaa viestintää muille toimielimille ja yleisölle;
  • d) käyttää sähköisiä viestintävälineitä sekä sisäisessä että ulkoisessa viestinnässä;
  • e) kääntää tarvittavat tiedot;
  • f) valmistella ja seurata tietosuojaneuvoston kokouksia;
  • g) valmistella, laatia ja julkaista tietosuojaneuvoston lausuntoja, valvontaviranomaisten välisten kiistojen ratkaisua koskevia päätöksiä ja muita asiakirjoja.