90 artikla

Salassapitovelvollisuus

  • J√§senvaltiot voivat antaa erityiss√§√§nt√∂j√§ valvontaviranomaisten 58 artiklan 1 kohdan e ja f alakohdassa s√§√§detyist√§ valtuuksista suhteessa rekisterinpit√§jiin tai henkil√∂tietojen k√§sittelij√∂ihin, joita koskee unionin oikeuteen tai j√§senvaltion lains√§√§d√§nt√∂√∂n perustuva tai kansallisten toimivaltaisten elinten asettama salassapitovelvollisuus tai muu vastaava velvoite, jos t√§m√§ on tarpeen ja oikeasuhteista henkil√∂tietojen suojaa koskevan oikeuden ja salassapitovelvollisuuden yhteensovittamiseksi. N√§it√§ s√§√§nt√∂j√§ sovelletaan ainoastaan niihin henkil√∂tietoihin, jotka rekisterinpit√§j√§ tai henkil√∂tietojen k√§sittelij√§ on vastaanottanut tai saanut t√§m√§n salassapitovelvollisuuden piiriin kuuluvan toiminnan yhteydess√§.
  • J√§senvaltioiden on toimitettava 1 kohdan nojalla antamansa s√§√§nn√∂kset tiedoksi komissiolle viimeist√§√§n 25¬†p√§iv√§n√§ toukokuuta 2018 ja niiden mahdolliset my√∂hemm√§t muutokset viipym√§tt√§.