69 artikla

Riippumattomuus

  • Tietosuojaneuvosto toimii riippumattomasti hoitaessaan tehtäviään tai käyttäessään toimivaltaansa 70 ja 71 artiklan mukaisesti.
  • Tietosuojaneuvosto ei tehtäviään hoitaessaan tai toimivaltaansa käyttäessään pyydä eikä ota ohjeita miltään taholta, sanotun rajoittamatta 70 artiklan 1 kohdan b alakohdassa ja 2 kohdassa tarkoitettuja komission pyyntöjä.