70 artikla

Tietosuojaneuvoston tehtävät

 • Tietosuojaneuvosto varmistaa, ett√§ t√§t√§ asetusta sovelletaan yhdenmukaisesti. T√§t√§ varten tietosuojaneuvosto toteuttaa joko omasta aloitteestaan tai tarvittaessa komission pyynn√∂st√§ erityisesti seuraavia teht√§vi√§:
  • a) t√§m√§n asetuksen asianmukaisen soveltamisen seuranta ja varmistaminen 64 ja 65 artiklassa s√§√§detyiss√§ tapauksissa, sanotun kuitenkaan rajoittamatta kansallisten valvontaviranomaisten teht√§vi√§;
  • b) antaa komissiolle neuvoja kaikista henkil√∂tietojen suojaan unionissa liittyvist√§ kysymyksist√§, my√∂s t√§m√§n asetuksen mahdollisesta muuttamisesta;
  • c) antaa komissiolle neuvoja rekisterinpit√§jien, henkil√∂tietojen k√§sittelij√∂iden ja valvontaviranomaisten v√§lisen tietojenvaihdon muodoista ja menettelyist√§, kun kyse on yrityst√§ koskevista sitovista s√§√§nn√∂ist√§;
  • d) antaa suuntaviivoja, suosituksia ja parhaita k√§yt√§nteit√§ menettelyist√§, joilla poistetaan henkil√∂tietoihin liittyvi√§ linkkej√§ sek√§ tietojen kopioita ja j√§ljenn√∂ksi√§ julkisesti saatavilla olevista viestint√§palveluista, siten kuin 17 artiklan 2¬†kohdassa tarkoitetaan;
  • e) tarkastelee omasta aloitteestaan tai jonkin j√§senens√§ tai komission pyynn√∂st√§ kysymyksi√§, jotka koskevat t√§m√§n asetuksen soveltamista, ja antaa suuntaviivoja, suosituksia ja parhaita k√§yt√§nteit√§, joiden tarkoituksena on tukea t√§m√§n asetuksen johdonmukaista soveltamista;
  • f) antaa t√§m√§n kohdan e alakohdan mukaisesti suuntaviivoja, suosituksia ja parhaita k√§yt√§nteit√§ 22 artiklan 2 kohdan mukaisia profilointiin perustuvia p√§√§t√∂ksi√§ koskevien kriteerien ja edellytysten tarkemmaksi m√§√§rittelemiseksi;
  • g) antaa t√§m√§n kohdan e alakohdan mukaisesti suuntaviivoja, suosituksia ja parhaita k√§yt√§nteit√§ 33 artiklan 1 ja 2¬†kohdassa tarkoitettujen henkil√∂tietoturvaloukkausten toteamiseksi ja aiheettoman viivytyksen m√§√§rittelemiseksi sek√§ niiden erityisten olosuhteiden m√§√§rittelemiseksi, joissa rekisterinpit√§j√§n ja henkil√∂tietojen k√§sittelij√§n on ilmoitettava henkil√∂tietojen tietoturvaloukkauksesta;
  • h) antaa t√§m√§n kohdan e alakohdan mukaisesti suuntaviivoja, suosituksia ja parhaita k√§yt√§nteit√§ olosuhteista, joissa henkil√∂tietojen tietoturvaloukkaus todenn√§k√∂isesti aiheuttaa 34 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun korkean riskin luonnollisen henkil√∂n oikeuksille ja vapauksille;
  • i) antaa t√§m√§n kohdan e alakohdan mukaisesti suuntaviivoja, suosituksia ja parhaita k√§yt√§nteit√§, joissa m√§√§ritell√§√§n tarkemmin kriteerit ja vaatimukset henkil√∂tietojen siirroille, jotka perustuvat rekisterinpit√§jien ja henkil√∂tietojen k√§sittelij√∂iden noudattamiin yrityst√§ koskeviin sitoviin s√§√§nt√∂ihin, sek√§ lis√§vaatimuksista, jotka ovat tarpeen 47¬†artiklassa tarkoitettujen asianomaisten rekister√∂ityjen henkil√∂tietojen suojan varmistamiseksi;
  • j) antaa t√§m√§n kohdan e alakohdan mukaisesti suuntaviivoja, suosituksia ja parhaita k√§yt√§nteit√§ 49 artiklan 1 kohdan mukaisia henkil√∂tietojen siirtoja koskevien kriteerien ja vaatimusten tarkemmaksi m√§√§rittelemiseksi;
  • k) laatii valvontaviranomaisille suuntaviivoja, jotka koskevat 58 artiklan 1, 2 ja 3 kohdassa tarkoitettujen toimenpiteiden soveltamista ja hallinnollisten sakkojen m√§√§r√§√§mist√§ 83 artiklan nojalla;
  • l) tarkastelee e ja f alakohdassa tarkoitettujen suuntaviivojen, suositusten ja parhaiden k√§yt√§nteiden soveltamista k√§yt√§nt√∂√∂n;
  • m) antaa t√§m√§n kohdan e alakohdan mukaisesti suuntaviivoja, suosituksia ja parhaita k√§yt√§nteit√§ sellaisten yhdenmukaisten menettelyjen laatimiseksi, joilla luonnolliset henkil√∂t voivat ilmoittaa t√§m√§n asetuksen rikkomisista 54 artiklan 2 kohdan mukaisesti;
  • n) edist√§√§ k√§yt√§nnes√§√§nt√∂jen laatimista ja tietosuojaa koskevien sertifiointimekanismien ja tietosuojasinettien ja -merkkien k√§ytt√∂√∂nottoa 40 ja 42 artiklan mukaisesti;
  • o) toteuttaa sertifiointielinten akkreditointia ja 43 artiklan mukaista m√§√§r√§aikaistarkastelua sek√§ pit√§√§ yll√§ 43 artiklan 6¬†kohdan mukaista akkreditoitujen elinten julkista rekisteri√§ ja 42 artiklan 7 kohdan mukaista kolmansiin maihin sijoittautuneiden akkreditoitujen rekisterinpit√§jien tai henkil√∂tietojen k√§sittelij√∂iden julkista rekisteri√§;
  • p) m√§√§rittelee 43 artiklan 3 kohdassa tarkoitetut vaatimukset sertifiointielinten akkreditoimiseksi 42 artiklan nojalla;
  • q) antaa komissiolle lausunnon 43 artiklan 8 kohdassa tarkoitetuista sertifiointivaatimuksista;
  • r) antaa komissiolle lausunnon 12 artiklan 7 kohdassa tarkoitetuista kuvakkeista;
  • s) antaa komissiolle lausunnon kolmannen maan tai kansainv√§lisen j√§rjest√∂n tietosuojan tason riitt√§vyyden arvioimiseksi, my√∂s sen arvioimiseksi, pystyyk√∂ kolmas maa, kyseisen kolmannen maan alue tai yksi tai useampi tietty sektori tai kansainv√§linen j√§rjest√∂ en√§√§ varmistamaan tietosuojan riitt√§v√§√§ tasoa. T√§t√§ varten komissio toimittaa tietosuojaneuvostolle kaikki v√§ltt√§m√§tt√∂m√§t asiakirjat, mukaan lukien kolmannen maan hallituksen, kyseisen kolmannen maan alueen tai tietyn sektorin tai kansainv√§lisen j√§rjest√∂n kanssa k√§yty kirjeenvaihto;
  • t) antaa lausuntoja valvontaviranomaisten toimenpideluonnoksista 64 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun yhdenmukaisuusmekanismin mukaisesti ja 64 artiklan 2 kohdan mukaisesti sille toimitetuissa asioissa sek√§ antaa sitovia p√§√§t√∂ksi√§ 65¬†artiklan nojalla, my√∂s 66 artiklassa tarkoitetuissa tapauksissa;
  • u) edist√§√§ valvontaviranomaisten v√§list√§ yhteisty√∂t√§ ja tehokasta kahden- ja monenv√§list√§ tietojen ja parhaiden k√§yt√§nteiden vaihtamista;
  • v) edist√§√§ yhteisi√§ koulutusohjelmia ja tukea henkil√∂vaihtoa valvontaviranomaisten v√§lill√§ ja tarvittaessa kolmansien maiden tai kansainv√§listen j√§rjest√∂jen valvontaviranomaisten kanssa;
  • w) edist√§√§ tietosuojalains√§√§d√§nt√∂√§ ja -k√§yt√§nteit√§ koskevan tiet√§myksen ja niit√§ koskevien asiakirjojen vaihtoa tietosuojaviranomaisten kesken kaikkialla maailmassa;
  • x) antaa lausuntoja unionin tasolla 40 artiklan 9 kohdan mukaisesti laadituista k√§yt√§nnes√§√§nn√∂ist√§; ja
  • y) pit√§√§ yll√§ julkista s√§hk√∂ist√§ rekisteri√§ p√§√§t√∂ksist√§, joita valvontaviranomaiset ja tuomioistuimet ovat tehneet yhdenmukaisuusmekanismissa k√§sitellyiss√§ asioissa.
 • Jos komissio pyyt√§√§ tietosuojaneuvostolta neuvoja, se voi asian kiireellisyyden huomioon ottaen ilmoittaa m√§√§r√§ajan.
 • Tietosuojaneuvoston on toimitettava antamansa lausunnot, suuntaviivat, suositukset ja parhaat k√§yt√§nteet komissiolle sek√§ 93 artiklassa tarkoitetulle komitealle ja julkaistava ne.
 • Tietosuojaneuvoston on tarvittaessa kuultava asianomaisia osapuolia ja annettava niille mahdollisuus esitt√§√§ huomautuksia kohtuullisessa m√§√§r√§ajassa. Tietosuojaneuvoston on saatettava kuulemismenettelyn tulokset julkisesti saataville, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 76 artiklan soveltamista.