Artykuł 70

Zadania Europejskiej Rady Ochrony Danych

 • Europejska Rada Ochrony Danych zapewnia sp├│jne stosowanie niniejszego rozporz─ůdzenia. W┬átym celu z┬áw┼éasnej inicjatywy lub w┬ástosownych przypadkach na wniosek Komisji podejmuje w┬ászczeg├│lno┼Ťci nast─Öpuj─ůce dzia┼éania:
  • a) monitoruje i┬ázapewnia w┼éa┼Ťciwe stosowanie niniejszego rozporz─ůdzenia w┬áprzypadkach, o┬ákt├│rych mowa w┬áart.┬á64 i┬á65, bez uszczerbku dla zada┼ä krajowych organ├│w nadzorczych;
  • b) doradza Komisji w┬ásprawach zwi─ůzanych z┬áochron─ů danych osobowych w┬áUnii, w┬átym w┬ásprawie wszelkich proponowanych zmian do niniejszego rozporz─ůdzenia;
  • c) doradza Komisji w┬ásprawie formatu i┬áprocedur wymiany informacji mi─Ödzy administratorami, podmiotami przetwarzaj─ůcymi i┬áorganami nadzorczymi do cel├│w wi─ů┼╝─ůcych regu┼é korporacyjnych;
  • d) wydaje wytyczne, zalecenia oraz okre┼Ťla najlepsze praktyki dotycz─ůce usuwania z┬áog├│lnodost─Öpnych us┼éug ┼é─ůczno┼Ťci ┼é─ůcz do danych osobowych, kopi tych danych lub ich replikacji, o┬áczym mowa w┬áart.┬á17┬áust.┬á2;
  • e) z w┼éasnej inicjatywy lub na wniosek jednego ze swoich cz┼éonk├│w lub Komisji bada wszelkie kwestie dotycz─ůce stosowania niniejszego rozporz─ůdzenia i┬áwydaje wytyczne, zalecenia oraz okre┼Ťla najlepsze praktyki, by zach─Öci─ç do sp├│jnego stosowania niniejszego rozporz─ůdzenia;
  • f) wydaje wytyczne, zalecenia i┬áokre┼Ťla najlepsze praktyki zgodnie z┬álit.┬áe) niniejszego ust─Öpu, by na potrzeby art.┬á22┬áust.┬á2┬ádoprecyzowa─ç kryteria i┬áwymogi dotycz─ůce decyzji opartych na profilowaniu;
  • g) wydaje wytyczne, zalecenia i┬áokre┼Ťla najlepsze praktyki zgodnie z┬álit.┬áe) niniejszego ust─Öpu dotycz─ůce stwierdzania naruszenia ochrony danych osobowych i┬áokre┼Ťlenia┬ázb─Ödnej zw┼éoki w┬ározumieniu art.┬á33┬áust.┬á1 i┬á2┬áoraz szczeg├│lnych okoliczno┼Ťci, w┬ákt├│rych administrator lub podmiot przetwarzaj─ůcy maj─ů obowi─ůzek zg┼éosi─ç naruszenie ochrony danych osobowych;
  • h) wydaje wytyczne, zalecenia i┬áokre┼Ťla najlepsze praktyki zgodnie z┬álit.┬áe) niniejszego ust─Öpu wskazuj─ůce, w┬ájakich okoliczno┼Ťciach naruszenie ochrony danych osobowych mo┼╝e powodowa─ç wysokie ryzyko naruszenia praw lub┬áwolno┼Ťci os├│b fizycznych w┬ározumieniu art.┬á34┬áust.┬á1;
  • i) wydaje wytyczne, zalecenia i┬áokre┼Ťla najlepsze praktyki zgodnie z┬álit.┬áe) niniejszego ust─Öpu, by doprecyzowa─ç kryteria i┬áwymogi wzgl─Ödem przekazywania danych osobowych, kt├│re opiera si─Ö na wi─ů┼╝─ůcych regu┼éach korporacyjnych stosowanych przez administrator├│w i┬ána wi─ů┼╝─ůcych regu┼éach korporacyjnych stosowanych przez podmioty przetwarzaj─ůce, oraz inne konieczne wymogi maj─ůce zapewni─ç ochron─Ö danych osobowych os├│b, kt├│rych dane dotycz─ů, zgodnie z┬áart.┬á47;
  • j) wydaje wytyczne, zalecenia i┬áokre┼Ťla najlepsze praktyki zgodnie z┬álit.┬áe) niniejszego ust─Öpu, by doprecyzowa─ç kryteria i┬áwymogi wzgl─Ödem przekazywania danych osobowych na podstawie art.┬á49┬áust.┬á1;
  • k) opracowuje wytyczne dla organ├│w nadzorczych w┬ásprawie stosowania ┼Ťrodk├│w, o┬ákt├│rych mowa w┬áart.┬á58┬áust.┬á1, 2 i┬á3, oraz w┬ásprawie okre┼Ťlania wysoko┼Ťci administracyjnych kar pieni─Ö┼╝nych zgodnie z┬áart.┬á83;
  • l) dokonuje przegl─ůdu praktycznego stosowania wytycznych, zalece┼ä i┬ánajlepszych praktyk, o┬ákt├│rych mowa w┬álit.┬áe) i┬áf);
  • m) wydaje wytyczne, zalecenia i┬áokre┼Ťla najlepsze praktyki zgodnie z┬álit.┬áe) niniejszego ust─Öpu, by na potrzeby art.┬á54┬áust.┬á2┬áokre┼Ťli─ç wsp├│lne procedury post─Öpowania w┬áprzypadkach zg┼éaszania przez osoby fizyczne narusze┼ä niniejszego rozporz─ůdzenia;
  • n) zach─Öca do sporz─ůdzania kodeks├│w post─Öpowania oraz do ustanawiania mechanizm├│w certyfikacji w┬ádziedzinie ochrony danych oraz znak├│w jako┼Ťci i┬áoznacze┼ä w┬átej dziedzinie zgodnie z┬áart.┬á40 i┬á42;
  • o) akredytuje podmioty certyfikuj─ůce i┬ádokonuje okresowego przegl─ůdu certyfikacji zgodnie z┬áart.┬á43 oraz prowadzi publiczny rejestr podmiot├│w akredytowanych zgodnie z┬áart.┬á43┬áust.┬á6 i┬áadministrator├│w i┬ápodmiot├│w przetwarzaj─ůcych akredytowanych zgodnie z┬áart.┬á42┬áust.┬á7, maj─ůcych siedzib─Ö w┬ápa┼ästwach trzecich;
  • p) precyzuje wymogi, o┬ákt├│rych mowa w┬áart.┬á43┬áust.┬á3, z┬ámy┼Ťl─ů o┬áakredytacji podmiot├│w certyfikuj─ůcych zgodnie z┬áart.┬á42;
  • q) udziela Komisji opinii w┬ásprawie wymog├│w certyfikacyjnych, o┬ákt├│rych mowa w┬áart.┬á43┬áust.┬á8;
  • r) udziela Komisji opinii w┬ásprawie znak├│w graficznych, o┬ákt├│rych mowa w┬áart.┬á12┬áust.┬á7;
  • s) udziela Komisji opinii na potrzeby oceny, czy stopie┼ä ochrony w┬ápa┼ästwie trzecim lub organizacji mi─Ödzynarodowej jest odpowiedni, w┬átym na potrzeby oceny, czy pa┼ästwo trzecie, terytorium, okre┼Ťlony sektor lub okre┼Ťlone sektory w┬átym pa┼ästwie trzecim lub organizacja mi─Ödzynarodowa nie przesta┼éy zapewnia─ç odpowiedniego stopnia ochrony. W┬átym celu Komisja udost─Öpnia Europejskiej Radzie Ochrony Danych wszelk─ů niezb─Ödn─ů dokumentacj─Ö, w┬átym korespondencj─Ö z┬árz─ůdem pa┼ästwa trzeciego w┬áodniesieniu do tego pa┼ästwa trzeciego, terytorium lub okre┼Ťlonego sektora lub korespondencj─Ö z┬áorganizacj─ů mi─Ödzynarodow─ů;
  • t) wydaje opinie w┬ásprawie projekt├│w decyzji zg┼éoszonych przez organy nadzorcze zgodnie z┬ámechanizmem sp├│jno┼Ťci, o┬ákt├│rym mowa w┬áart.┬á64┬áust.┬á1, w┬ásprawach przed┼éo┼╝onych jej zgodnie z┬áart.┬á64┬áust.┬á2 oraz wydaje wi─ů┼╝─ůce decyzje zgodnie z┬áart.┬á65, w┬átym w┬ásprawach, o┬ákt├│rych mowa w┬áart.┬á66;
  • u) upowszechnia wsp├│┼éprac─Ö oraz skuteczn─ů dwustronn─ů i┬áwielostronn─ů wymian─Ö informacji i┬ádobrych praktyk mi─Ödzy organami nadzorczymi;
  • v) upowszechnia wsp├│lne programy szkole┼ä oraz u┼éatwia wymian─Ö personelu mi─Ödzy organami nadzorczymi, a┬áw┬ástosownych przypadkach ÔÇô z┬áorganami nadzorczymi pa┼ästw trzecich lub organizacji mi─Ödzynarodowych;
  • w) upowszechnia wymian─Ö wiedzy i┬ádokument├│w na temat ustawodawstwa i┬ápraktyki w┬ádziedzinie ochrony danych z┬áorganami nadzorczymi odpowiedzialnymi za ochron─Ö danych na ┼Ťwiecie;
  • x) wydaje opinie na temat kodeks├│w post─Öpowania opracowywanych na szczeblu Unii zgodnie z┬áart.┬á40┬áust.┬á9; oraz
  • y) prowadzi publicznie dost─Öpny elektroniczny rejestr decyzji podj─Ötych przez organy nadzorcze i┬áwyrok├│w┬ás─ůdowych w┬ásprawach rozpatrywanych w┬áramach mechanizmu sp├│jno┼Ťci.
 • Je┼╝eli Komisja zwraca si─Ö do Europejskiej Rady Ochrony Danych o┬ákonsultacj─Ö, mo┼╝e zale┼╝nie od pilno┼Ťci sprawy wskaza─ç termin udzielenia odpowiedzi.
 • Europejska Rada Ochrony Danych przekazuje swoje opinie, wytyczne, zalecenia i┬ánajlepsze praktyki Komisji i┬ákomitetowi, o┬ákt├│rym mowa w┬áart.┬á93, oraz podaje je do wiadomo┼Ťci publicznej.
 • Europejska Rada Ochrony Danych konsultuje si─Ö w┬ástosownych przypadkach ze┬ástronami, kt├│rych sprawa dotyczy, i┬ádaje im mo┼╝liwo┼Ť─ç przestawienia uwag w┬ározs─ůdnym terminie. Bez uszczerbku dla art.┬á76┬áEuropejska Rada Ochrony Danych podaje wyniki procedury konsultacji do wiadomo┼Ťci publicznej.