22 artikla

Automatisoidut yksittäispäätökset, profilointi mukaan luettuna

  • Rekister√∂idyll√§ on oikeus olla joutumatta sellaisen p√§√§t√∂ksen kohteeksi, joka perustuu pelk√§st√§√§n automaattiseen k√§sittelyyn, kuten profilointiin, ja jolla on h√§nt√§ koskevia oikeusvaikutuksia tai joka vaikuttaa h√§neen vastaavalla tavalla merkitt√§v√§sti.
  • Edell√§ olevaa 1 kohtaa ei sovelleta, jos p√§√§t√∂s
    • a) on v√§ltt√§m√§t√∂n rekister√∂idyn ja rekisterinpit√§j√§n v√§lisen sopimuksen tekemist√§ tai t√§yt√§nt√∂√∂npanoa varten;
    • b) on hyv√§ksytty rekisterinpit√§j√§√§n sovellettavassa unionin oikeudessa tai j√§senvaltion lains√§√§d√§nn√∂ss√§, jossa vahvistetaan my√∂s asianmukaiset toimenpiteet rekister√∂idyn oikeuksien ja vapauksien sek√§ oikeutettujen etujen suojaamiseksi; tai
    • c) perustuu rekister√∂idyn nimenomaiseen suostumukseen.
  • Edell√§ 2 kohdan a ja c alakohdassa tarkoitetuissa tapauksissa rekisterinpit√§j√§n on toteutettava asianmukaiset toimenpiteet rekister√∂idyn oikeuksien ja vapauksien sek√§ oikeutettujen etujen suojaamiseksi; t√§m√§ koskee v√§hint√§√§n oikeutta vaatia, ett√§ tiedot k√§sittelee rekisterinpit√§j√§n puolesta luonnollinen henkil√∂, sek√§ oikeutta esitt√§√§ kantansa ja riitauttaa p√§√§t√∂s.
  • Edell√§ 2 kohdassa tarkoitetut p√§√§t√∂kset eiv√§t saa perustua 9 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuihin erityisiin henkil√∂tietoryhmiin, paitsi jos sovelletaan 9 artiklan 2 kohdan a tai g alakohtaa ja asianmukaiset toimenpiteet rekister√∂idyn oikeuksien ja vapauksien sek√§ oikeutettujen etujen suojaamiseksi on toteutettu.