56 artikla

Johtavan valvontaviranomaisen toimivalta

  • Rekisterinpit√§j√§n tai henkil√∂tietojen k√§sittelij√§n p√§√§toimipaikan tai ainoan toimipaikan valvontaviranomaisella on toimivalta toimia johtavana valvontaviranomaisena kyseisen rekisterinpit√§j√§n tai henkil√∂tietojen k√§sittelij√§n toteuttaman rajatylitt√§v√§n k√§sittelyn osalta 60 artiklassa s√§√§detyn menettelyn mukaisesti, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 55 artiklan soveltamista.
  • Poiketen siit√§, mit√§ 1 kohdassa s√§√§det√§√§n, jokaisella valvontaviranomaisella on toimivalta k√§sitell√§ sille tehty√§ valitusta tai t√§m√§n asetuksen mahdollista rikkomista, jos kohde liittyy ainoastaan sen j√§senvaltiossa olevaan toimipaikkaan tai vaikuttaa merkitt√§v√§sti ainoastaan sen j√§senvaltiossa oleviin rekister√∂ityihin.
  • Edell√§ t√§m√§n artiklan 2 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa valvontaviranomaisen on ilmoitettava johtavalle valvontaviranomaiselle viipym√§tt√§ t√§st√§ asiasta. Johtavan valvontaviranomaisen on kolmen viikon kuluessa ilmoituksen saatuaan p√§√§tett√§v√§, k√§sitteleek√∂ se asian 60 artiklassa s√§√§detyn menettelyn mukaisesti, ja otettava huomioon, onko rekisterinpit√§j√§ tai henkil√∂tietojen k√§sittelij√§ sijoittautunut asiasta ilmoittaneen valvontaviranomaisen j√§senvaltioon vai ei.
  • Jos johtava viranomainen p√§√§tt√§√§ k√§sitell√§ asiaa, sovelletaan 60 artiklassa s√§√§detty√§ menettely√§. Johtavalle valvontaviranomaiselle asiasta ilmoittanut valvontaviranomainen voi toimittaa johtavalle valvontaviranomaiselle p√§√§t√∂sehdotuksen. Johtavan valvontaviranomaisen on otettava ehdotus huomioon mahdollisimman suuressa m√§√§rin laatiessaan 60 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua p√§√§t√∂sehdotusta.
  • Jos johtava viranomainen p√§√§tt√§√§ olla k√§sittelem√§tt√§ asiaa, johtavalle valvontaviranomaiselle ilmoituksen tehnyt valvontaviranomainen k√§sittelee asiaa 61 ja 62 artiklan mukaisesti.
  • Johtava valvontaviranomainen on rekisterinpit√§j√§n tai henkil√∂tietojen k√§sittelij√§n ainoa yhteystaho kyseisen rekisterinpit√§j√§n tai henkil√∂tietojen k√§sittelij√§n toteuttaman rajatylitt√§v√§n k√§sittelyn osalta.