40 artikla

Käytännesäännöt

 • J√§senvaltioiden, valvontaviranomaisten, tietosuojaneuvoston ja komission on edistett√§v√§ sellaisten k√§yt√§nnes√§√§nt√∂jen laatimista, joiden avulla tuetaan t√§m√§n asetuksen asianmukaista soveltamista, ottaen huomioon k√§sittelyn eri sektorien erityispiirteet ja mikroyritysten sek√§ pienten ja keskisuurten yritysten erityistarpeet.
 • Yhdistykset ja muut elimet, jotka edustavat rekisterinpit√§jien tai henkil√∂tietojen k√§sittelij√∂iden eri ryhmi√§, voivat t√§m√§n asetuksen s√§√§nn√∂sten soveltamisen t√§sment√§miseksi laatia k√§yt√§nnes√§√§nt√∂j√§ tai muuttaa tai laajentaa niit√§ muun muassa seuraavien osalta:
  • a) k√§sittelyn asianmukaisuus ja l√§pin√§kyvyys;
  • b) rekisterinpit√§j√§n oikeutetut edut tietyiss√§ yhteyksiss√§;
  • c) henkil√∂tietojen ker√§√§minen;
  • d) henkil√∂tietojen pseudonymisointi;
  • e) yleis√∂lle ja rekister√∂idyille tarkoitettu tiedotus;
  • f) rekister√∂idyn oikeuksien k√§ytt√§minen;
  • g) lapsille tarkoitettu tiedotus ja lasten suojelu sek√§ keinot lapsen vanhempainvastuunkantajan suostumuksen saamiseksi;
  • h) t√§m√§n asetuksen 24 ja 25 artiklassa tarkoitetut toimenpiteet ja menettelyt sek√§ 32 artiklassa tarkoitetut toimenpiteet tietojenk√§sittelyn turvallisuuden varmistamiseksi;
  • i) henkil√∂tietojen tietoturvaloukkauksista ilmoittaminen valvontaviranomaisille ja rekister√∂idylle;
  • j) henkil√∂tietojen siirto kolmansiin maihin tai kansainv√§lisille j√§rjest√∂ille; tai
  • k) tuomioistuinten ulkopuoliset ja muut riidanratkaisumenettelyt k√§sittely√§ koskevien kiistojen ratkaisemiseksi rekisterinpit√§jien ja rekister√∂ityjen v√§lill√§, 77 ja 79 artiklaan perustuvia rekister√∂ityjen oikeuksia rajoittamatta.
 • K√§yt√§nnes√§√§nt√∂j√§, joita sovelletaan rekisterinpit√§jiin tai henkil√∂tietojen k√§sittelij√∂ihin, joihin sovelletaan t√§t√§ asetusta, ja jotka on hyv√§ksytty t√§m√§n artiklan 5 kohdan mukaisesti ja jotka ovat t√§m√§n artiklan 9 kohdan mukaisesti yleisesti p√§tevi√§, voivat noudattaa my√∂s rekisterinpit√§j√§t tai henkil√∂tietojen k√§sittelij√§t, joihin t√§t√§ asetusta ei sovelleta 3¬†artiklan nojalla, voidakseen tarjota asianmukaiset suojatoimet 46 artiklan 2 kohdan e alakohdassa tarkoitettujen ehtojen mukaisesti siirrett√§ess√§ henkil√∂tietoja kolmansiin maihin tai kansainv√§lisille j√§rjest√∂ille. T√§llaisten rekisterinpit√§jien tai henkil√∂tietojen k√§sittelij√∂iden on joko sopimusperusteisesti tai muulla oikeudellisesti sitovalla tavalla teht√§v√§ sitovat ja t√§yt√§nt√∂√∂npanokelpoiset sitoumukset asianmukaisten suojatoimien soveltamiseksi my√∂s rekister√∂ityjen oikeuksiin.
 • T√§m√§n artiklan 2 kohdassa tarkoitettuihin k√§yt√§nnes√§√§nt√∂ihin on sis√§llytett√§v√§ mekanismit, joiden avulla 41¬†artiklan 1 kohdassa tarkoitettu elin voi velvoitteen mukaisesti valvoa, ett√§ k√§yt√§nnes√§√§nt√∂j√§ soveltavat rekisterinpit√§j√§t tai henkil√∂tietojen k√§sittelij√§t noudattavat niit√§, 55 tai 56 artiklan nojalla toimivaltaisten valvontaviranomaisten teht√§vi√§ ja valtuuksia rajoittamatta.
 • T√§m√§n artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen yhdistysten ja muiden elinten, jotka aikovat laatia k√§yt√§nnes√§√§nt√∂j√§ tai muuttaa tai laajentaa voimassa olevia k√§yt√§nnes√§√§nt√∂j√§, on toimitettava k√§yt√§nnes√§√§nt√∂jen luonnos, muutos tai laajennus valvontaviranomaiselle, joka on 55 artiklan nojalla toimivaltainen. Valvontaviranomainen antaa lausunnon siit√§, onko k√§yt√§nnes√§√§nt√∂jen luonnos tai muutos tai laajennus t√§m√§n asetuksen mukainen, ja hyv√§ksyy t√§m√§n k√§yt√§nnes√§√§nt√∂jen luonnoksen, muutoksen tai laajennuksen, jos se katsoo sen tarjoavan riitt√§v√§t asianmukaiset takeet.
 • Jos 5 kohdan mukaisesti vahvistetaan, ett√§ k√§yt√§nnes√§√§nt√∂jen luonnos, muutos tai laajennus on t√§m√§n asetuksen mukainen ja jos kyseiset k√§yt√§nnes√§√§nn√∂t eiv√§t liity k√§sittelytoimiin useissa eri j√§senvaltioissa, valvontaviranomainen rekister√∂i ja julkaisee k√§yt√§nnes√§√§nn√∂t.
 • Jos k√§yt√§nnes√§√§nt√∂jen luonnos liittyy k√§sittelytoimiin useissa eri j√§senvaltioissa, 55 artiklan nojalla toimivaltainen valvontaviranomainen toimittaa sen ennen k√§yt√§nnes√§√§nt√∂jen, muutoksen tai laajennuksen hyv√§ksymist√§ 63 artiklassa tarkoitetun menettelyn mukaisesti tietosuojaneuvostolle, joka antaa lausunnon siit√§, onko k√§yt√§nnes√§√§nt√∂jen luonnos, muutos tai laajennus t√§m√§n asetuksen mukainen tai, t√§m√§n artiklan 3 kohdassa tarkoitetussa tapauksessa, tarjoaako se asianmukaiset suojatoimet.
 • Jos 7 kohdassa tarkoitetussa lausunnossa vahvistetaan, ett√§ k√§yt√§nnes√§√§nt√∂jen luonnos, muutos tai laajennus on t√§m√§n asetuksen mukainen, tai 3 kohdassa tarkoitetussa tapauksessa, tarjoaa asianmukaiset suojatoimet, tietosuojaneuvosto toimittaa lausuntonsa komissiolle.
 • Komissio voi antaa t√§yt√§nt√∂√∂npanos√§√§d√∂ksi√§, joissa se toteaa, ett√§ sille t√§m√§n artiklan 8 kohdan nojalla esitetyt hyv√§ksytyt k√§yt√§nnes√§√§nn√∂t, muutokset tai laajennukset ovat yleisesti p√§tevi√§ unionissa. N√§m√§ t√§yt√§nt√∂√∂npanos√§√§d√∂kset hyv√§ksyt√§√§n 93 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettely√§ noudattaen.
 • Komissio huolehtii niiden hyv√§ksyttyjen k√§yt√§nnes√§√§nt√∂jen asianmukaisesta julkaisemisesta, jotka se on todennut yleisesti p√§teviksi 9 kohdan mukaisesti.
 • Tietosuojaneuvosto kokoaa kaikki hyv√§ksytyt k√§yt√§nnes√§√§nn√∂t, muutokset ja laajennukset ja asettaa ne julkisesti saataville asianmukaisilla tavoilla.