37 artikla

Tietosuojavastaavan nimittäminen

 • Rekisterinpit√§j√§n ja henkil√∂tietojen k√§sittelij√§n on nimitett√§v√§ tietosuojavastaava aina kun
  • a) tietojenk√§sittely√§ suorittaa jokin muu viranomainen tai julkishallinnon elin kuin laink√§ytt√∂teht√§vi√§√§n hoitava tuomioistuin;
  • b) rekisterinpit√§j√§n tai henkil√∂tietojen k√§sittelij√§n ydinteht√§v√§t muodostuvat k√§sittelytoimista, jotka luonteensa, laajuutensa ja/tai tarkoitustensa vuoksi edellytt√§v√§t laajamittaista rekister√∂ityjen s√§√§nn√∂llist√§ ja j√§rjestelm√§llist√§ seurantaa; tai
  • c) rekisterinpit√§j√§n tai henkil√∂tietojen k√§sittelij√§n ydinteht√§v√§t muodostuvat laajamittaisesta k√§sittelyst√§, joka kohdistuu 9 artiklan mukaisiin erityisiin henkil√∂tietoryhmiin ja 10 artiklassa tarkoitettuihin rikostuomioita tai rikkomuksia koskeviin tietoihin.
 • Konserni voi nimitt√§√§ yhden ainoan tietosuojavastaavan edellytt√§en, ett√§ tietosuojavastaavaan voidaan ottaa helposti yhteytt√§ jokaisesta toimipaikasta.
 • Jos rekisterinpit√§j√§ tai henkil√∂tietojen k√§sittelij√§ on viranomainen tai julkishallinnon elin, yksi ainoa tietosuojavastaava voidaan nimitt√§√§ useampaa t√§llaista viranomaista tai julkishallinnon elint√§ varten niiden organisaatiorakenne ja koko huomioon ottaen.
 • Muissa kuin 1 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa rekisterinpit√§j√§ tai henkil√∂tietojen k√§sittelij√§ tai rekisterinpit√§jien tai henkil√∂tietojen k√§sittelij√∂iden eri ryhmi√§ edustavat yhdistykset ja muut elimet voivat nimitt√§√§ tietosuojavastaavan tai, jos unionin oikeudessa tai j√§senvaltion lains√§√§d√§nn√∂ss√§ niin vaaditaan, niiden on nimitett√§v√§ tietosuojavastaava. Tietosuojavastaava voi toimia t√§llaisten rekisterinpit√§ji√§ tai henkil√∂tietojen k√§sittelij√∂it√§ edustavien yhdistysten ja muiden elinten puolesta.
 • Tietosuojavastaavaa nimitett√§ess√§ otetaan huomioon henkil√∂n ammattip√§tevyys ja erityisesti asiantuntemus tietosuojalains√§√§d√§nn√∂st√§ ja alan k√§yt√§nteist√§ sek√§ valmiudet suorittaa 39 artiklassa tarkoitetut teht√§v√§t.
 • Tietosuojavastaava voi olla rekisterinpit√§j√§n tai henkil√∂tietojen k√§sittelij√§n henkil√∂st√∂n j√§sen tai tietosuojavastaava voi hoitaa teht√§vi√§√§n palvelusopimuksen perusteella.
 • Rekisterinpit√§j√§n tai henkil√∂tietojen k√§sittelij√§n on julkistettava tietosuojavastaavan yhteystiedot ja ilmoitettava ne valvontaviranomaiselle.