85 artikla

Käsittely ja sananvapaus ja tiedonvälityksen vapaus

  • J√§senvaltioiden on lains√§√§d√§nn√∂ll√§ sovitettava yhteen t√§m√§n asetuksen mukainen oikeus henkil√∂tietojen suojaan sek√§ oikeus sananvapauteen ja tiedonv√§lityksen vapauteen, mukaan lukien k√§sittely journalistisia tarkoituksia ja akateemisen, taiteellisen tai kirjallisen ilmaisun tarkoituksia varten.
  • K√§sittelylle journalistisia tarkoituksia varten tai akateemisen, taiteellisen tai kirjallisen ilmaisun tarkoituksia varten j√§senvaltioiden on s√§√§dett√§v√§ vapautuksia tai poikkeuksia II luvun (periaatteet), III luvun (rekister√∂idyn oikeudet), IV¬†luvun (rekisterinpit√§j√§ ja henkil√∂tietojen k√§sittelij√§), V luvun (henkil√∂tietojen siirto kolmansiin maihin tai kansainv√§lisille j√§rjest√∂ille), VI luvun (riippumattomat valvontaviranomaiset), VII luvun (yhteisty√∂ ja yhdenmukaisuus) ja IX¬†luvun (tietojenk√§sittelyyn liittyv√§t erityistilanteet) s√§√§nn√∂ksiin, jos ne ovat tarpeen henkil√∂tietojen suojaa koskevan oikeuden sovittamiseksi yhteen sananvapauden ja tiedonv√§lityksen vapauden kanssa.
  • J√§senvaltioiden on toimitettava komissiolle 2 kohdan nojalla antamansa s√§√§nn√∂kset tiedoksi ja niiden mahdolliset my√∂hemm√§t muutokset mahdollisimman pian.