89 artikla

Yleisen edun mukaisia arkistointitarkoituksia taikka tieteellisiä tai historiallisia tutkimustarkoituksia tai tilastollisia tarkoituksia varten tapahtuvaa käsittelyä koskevat suojatoimet ja poikkeukset

  • Yleisen edun mukaisia arkistointitarkoituksia taikka tieteellisi√§ ja historiallisia tutkimustarkoituksia tai tilastollisia tarkoituksia varten tapahtuvaan k√§sittelyyn sovelletaan rekister√∂idyn oikeuksia ja vapauksia koskevia asianmukaisia suojatoimia t√§m√§n asetuksen mukaisesti. N√§ill√§ suojatoimilla on varmistettava, ett√§ on toteutettu tekniset ja organisatoriset toimenpiteet, joilla taataan etenkin tietojen minimoinnin periaatteen noudattaminen. T√§llaisia toimenpiteit√§ voivat olla esimerkiksi pseudonymisointi, jos mainitut tarkoitukset voidaan t√§ytt√§√§ t√§ll√§ tavoin. Jos n√§m√§ tarkoitukset on mahdollista t√§ytt√§√§ k√§sittelem√§ll√§ my√∂hemmin tietoja, mink√§ johdosta ei ole mahdollista tai ei ole en√§√§ mahdollista tunnistaa rekister√∂ityj√§, n√§m√§ tarkoitukset on t√§ytett√§v√§ t√§ll√§ tavoin.
  • Kun henkil√∂tietoja k√§sitell√§√§n tieteellisi√§ tai historiallisia tutkimustarkoituksia tai tilastollisia tarkoituksia varten, unionin oikeudessa tai j√§senvaltion lains√§√§d√§nn√∂ss√§ voidaan s√§√§t√§√§ poikkeuksista 15, 16, 18 ja 21 artiklassa tarkoitettuihin oikeuksiin, jos sovelletaan t√§m√§n artiklan 1 kohdassa tarkoitettuja edellytyksi√§ ja suojatoimia, silt√§ osin kuin t√§llaiset oikeudet todenn√§k√∂isesti est√§v√§t erityisten tarkoitusten saavuttamisen tai vaikeuttavat sit√§ suuresti ja t√§llaiset poikkeukset ovat tarpeen n√§iden tarkoitusten t√§ytt√§miseksi.
  • Kun henkil√∂tietoja k√§sitell√§√§n yleisen edun mukaisia arkistointitarkoituksia varten, unionin oikeudessa tai kansallisessa lains√§√§d√§nn√∂ss√§ voidaan s√§√§t√§√§ poikkeuksista 15, 16, 18, 19, 20 ja 21 artiklassa tarkoitettuihin oikeuksiin, jos sovelletaan t√§m√§n artiklan 1 kohdassa tarkoitettuja edellytyksi√§ ja suojatoimia, silt√§ osin kuin kyseiset oikeudet todenn√§k√∂isesti est√§v√§t erityisten tarkoitusten saavuttamisen tai vaikeuttavat sit√§ suuresti ja poikkeukset ovat tarpeen n√§iden tarkoitusten t√§ytt√§miseksi.
  • Jos 2 ja 3 kohdassa tarkoitettua henkil√∂tietojen k√§sittely√§ k√§ytet√§√§n samanaikaisesti my√∂s muihin tarkoituksiin, poikkeuksia sovelletaan ainoastaan kyseisiss√§ kohdissa mainituissa tarkoituksissa tapahtuvaan henkil√∂tietojen k√§sittelyyn.