20 artikla

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

  • Rekister√∂idyll√§ on oikeus saada h√§nt√§ koskevat henkil√∂tiedot, jotka h√§n on toimittanut rekisterinpit√§j√§lle, j√§sennellyss√§, yleisesti k√§ytetyss√§ ja koneellisesti luettavassa muodossa, ja oikeus siirt√§√§ kyseiset tiedot toiselle rekisterinpit√§j√§lle sen rekisterinpit√§j√§n est√§m√§tt√§, jolle henkil√∂tiedot on toimitettu, jos
    • a) k√§sittely perustuu suostumukseen 6 artiklan 1 kohdan a alakohdan tai 9 artiklan 2 kohdan a alakohdan nojalla tai sopimukseen 6 artiklan 1 kohdan b alakohdan nojalla; ja
    • b) k√§sittely suoritetaan automaattisesti.
  • Kun rekister√∂ity k√§ytt√§√§ 1 kohdan mukaista oikeuttaan siirt√§√§ tiedot j√§rjestelm√§st√§ toiseen, h√§nell√§ on oikeus saada henkil√∂tiedot siirretty√§ suoraan rekisterinpit√§j√§lt√§ toiselle, jos se on teknisesti mahdollista.
  • T√§m√§n artiklan 1 kohdassa tarkoitetun oikeuden k√§ytt√§minen ei kuitenkaan saa rajoittaa 17 artiklan soveltamista. T√§t√§ oikeutta ei sovelleta k√§sittelyyn, joka on tarpeen yleist√§ etua koskevan teht√§v√§n suorittamista tai rekisterinpit√§j√§lle kuuluvan julkisen vallan k√§ytt√§mist√§ varten.
  • Edell√§ 1 kohdassa tarkoitettu oikeus ei saa vaikuttaa haitallisesti muiden oikeuksiin ja vapauksiin.