Artikkel 20

Andmete ĂŒlekandmise Ă”igus

  • Andmesubjektil on Ă”igus saada teda puudutavaid isikuandmeid, mida ta on vastutavale töötlejale esitanud, struktureeritud, ĂŒldkasutatavas vormingus ning masinloetaval kujul ning Ă”igus edastada need andmed teisele vastutavale töötlejale, ilma et vastutav töötleja, kellele kĂ”nealused isikuandmed on esitatud, seda takistaks, kui
    • a) töötlemine pĂ”hineb artikli 6 lĂ”ike 1 punktis a vĂ”i artikli 9 lĂ”ike 2 punktis a osutatud nĂ”usolekul vĂ”i artikli 6 lĂ”ike 1 punktis b osutatud lepingul ning
    • b) töödeldakse automatiseeritult.
  • Kui andmesubjekt kasutab lĂ”ike 1 kohaselt andmete ĂŒlekandmise Ă”igust, on tal Ă”igus nĂ”uda, et vastutav töötleja edastab andmed otse teisele vastutavale töötlejale, kui see on tehniliselt teostatav.
  • KĂ€esoleva artikli lĂ”ikes 1 nimetatud Ă”iguse kasutamine ei piira artikli 17 kohaldamist. Seda Ă”igust ei kohaldata töötlemise suhtes, mis on vajalik avalikes huvides oleva ĂŒlesande tĂ€itmiseks vĂ”i vastutava töötleja avaliku vĂ”imu teostamiseks.
  • LĂ”ikes 1 osutatud Ă”igus ei kahjusta teiste isikute Ă”igusi ja vabadusi.