Artikkel 46

Edastamine asjakohaste kaitsemeetmete kohaldamisel

 • Artikli 45 lĂ”ike 3 kohase otsuse puudumisel vĂ”ib vastutav töötleja vĂ”i volitatud töötleja edastada isikuandmeid kolmandale riigile vĂ”i rahvusvahelisele organisatsioonile ĂŒksnes juhul, kui vastutav töötleja vĂ”i volitatud töötleja on sĂ€testanud asjakohased kaitsemeetmed ning tingimusel, et andmesubjektide kohtulikult kaitstavad Ă”igused ja tĂ”husad Ă”iguskaitsevahendid on kĂ€ttesaadavad.
 • LĂ”ikes 1 osutatud asjakohased kaitsemeetmed vĂ”ib ilma jĂ€relevalveasutuselt mingit eriluba taotlemata ette nĂ€ha
  • a) Ă”iguslikult siduva ja tĂ€itmisele pööratava dokumendiga avaliku sektori asutuste vĂ”i organite vahel;
  • b) siduvate kontsernisiseste eeskirjadega vastavalt artiklile 47;
  • c) komisjoni poolt artikli 93 lĂ”ikes 2 osutatud kontrollimenetluse kohaselt vastu vĂ”etud standardsete andmekaitseklauslitega;
  • d) jĂ€relevalveasutuse poolt vastu vĂ”etud ja komisjoni poolt artikli 93 lĂ”ikes 2 osutatud kontrollimenetluse kohaselt heaks kiidetud standardsete andmekaitseklauslitega;
  • e) artikli 40 kohase heakskiidetud toimimisjuhendiga, koos kolmanda riigi vastutava töötleja vĂ”i volitatud töötleja siduvate ja tĂ€itmisele pööratavate kohustustega kehtestada asjakohased kaitsemeetmed, sealhulgas andmesubjekti Ă”iguste osas, vĂ”i
  • f) artikli 42 kohase heakskiidetud sertifitseerimismehhanismiga, koos kolmanda riigi vastutava töötleja vĂ”i volitatud töötleja siduvate ja tĂ€itmisele pööratavate kohustustega kehtestada asjakohased kaitsemeetmed, sealhulgas andmesubjekti Ă”iguste osas.
 • PĂ€deva jĂ€relevalveasutuse loal vĂ”ib lĂ”ikes 1 osutatud asjakohased kaitsemeetmed sĂ€testada ka eelkĂ”ige
  • a) vastutava töötleja vĂ”i volitatud töötleja ning kolmanda riigi vĂ”i rahvusvahelise organisatsiooni vastutava töötleja vĂ”i volitatud töötleja vĂ”i isikuandmete vastuvĂ”tja vaheliste lepingutingimustega vĂ”i
  • b) sĂ€tetega, mis tuleb lisada avaliku sektori asutuste vĂ”i organite vahelistesse halduskokkulepetesse ning mis hĂ”lmavad andmesubjektide kohtulikult kaitstavaid ja tĂ”husaid Ă”igusi.
 • KĂ€esoleva artikli lĂ”ikes 3 osutatud juhtudel kohaldab jĂ€relevalveasutus artiklis 63 osutatud jĂ€rjepidevuse mehhanismi.
 • Liikmesriigi vĂ”i jĂ€relevalveasutuse poolt direktiivi 95/46/EÜ artikli 26 lĂ”ike 2 alusel antud load jÀÀvad kehtima, kuni jĂ€relevalveasutus neid vajaduse korral muudab, need asendab vĂ”i need kehtetuks tunnistab. Otsused, mille komisjon on vastu vĂ”tnud vastavalt direktiivi 95/46/EÜ artikli 26 lĂ”ikele 4, jÀÀvad jĂ”usse, kuni neid kĂ€esoleva artikli lĂ”ike 2 kohaselt vastu vĂ”etud komisjoni otsusega vajaduse korral muudetakse, need asendatakse vĂ”i kehtetuks tunnistatakse.