Artikel 46

Overf√łrsler omfattet af forn√łdne garantier

 • Hvis der ikke er vedtaget en afg√łrelse i henhold til artikel 45, stk. 3, m√• en dataansvarlig eller databehandler kun overf√łre personoplysninger til et tredjeland eller en international organisation, hvis vedkommende har givet de forn√łdne garantier, og p√• betingelse af at rettigheder, som kan h√•ndh√¶ves, og effektive retsmidler for registrerede er tilg√¶ngelige.
 • De forn√łdne garantier i stk. 1 kan uden krav om specifik godkendelse fra en tilsynsmyndighed sikres gennem:
  • a) et retligt bindende instrument, som kan h√•ndh√¶ves, mellem offentlige myndigheder eller organer
  • b) bindende virksomhedsregler i overensstemmelse med artikel 47
  • c) standardbestemmelser om databeskyttelse vedtaget af Kommissionen efter unders√łgelsesproceduren i artikel 93, stk.¬†2
  • d) standardbestemmelser om databeskyttelse vedtaget af en tilsynsmyndighed og godkendt af Kommissionen efter unders√łgelsesproceduren i artikel¬†93, stk.¬†2
  • e) en godkendt adf√¶rdskodeks i medf√łr af artikel 40 sammen med bindende tilsagn, som kan h√•ndh√¶ves, fra den dataansvarlige eller databehandleren i tredjelandet om at anvende de forn√łdne garantier, herunder vedr√łrende registreredes rettigheder, eller
  • f) en godkendt certificeringsmekanisme i medf√łr af artikel 42 sammen med bindende tilsagn, som kan h√•ndh√¶ves, fra den dataansvarlige eller databehandleren i tredjelandet om at anvende de forn√łdne garantier, herunder vedr√łrende registreredes rettigheder.
 • Med forbehold af godkendelse fra den kompetente tilsynsmyndighed kan de forn√łdne garantier i stk. 1 ogs√• sikres gennem navnlig:
  • a) kontraktbestemmelser mellem den dataansvarlige eller databehandleren og den dataansvarlige, databehandleren eller modtageren af personoplysninger i tredjelandet eller den internationale organisation, eller
  • b) bestemmelser, der medtages i administrative ordninger mellem offentlige myndigheder eller organer, og som omfatter effektive rettigheder, som kan h√•ndh√¶ves, for registrerede.
 • Tilsynsmyndigheden anvender den sammenh√¶ngsmekanisme, der er omhandlet i artikel¬†63, i de tilf√¶lde, der er omhandlet i n√¶rv√¶rende artikels stk. 3.
 • Godkendelser fra en medlemsstat eller en tilsynsmyndighed p√• grundlag af artikel¬†26, stk.¬†2, i direktiv 95/46/EF er gyldige, indtil de om n√łdvendigt √¶ndres, erstattes eller oph√¶ves af den p√•g√¶ldende tilsynsmyndighed. Afg√łrelser og beslutninger, der er vedtaget af Kommissionen p√• grundlag af artikel 26, stk. 4, i direktiv 95/46/EF, er i kraft, indtil de om n√łdvendigt √¶ndres, erstattes eller oph√¶ves ved en kommissionsafg√łrelse, der vedtages i henhold til n√¶rv√¶rende artikels stk. 2.