Artikel 94

Oph├Žvelse af direktiv 95/46/EF

  • Direktiv 95/46/EF oph├Žves med virkning fra den 25. maj 2018.
  • Henvisninger til det oph├Žvede direktiv g├Žlder som henvisninger til denne forordning. Henvisninger til Gruppen vedr├Şrende Beskyttelse af Personer i forbindelse med Behandling af Personoplysninger, der er nedsat ved artikel 29 i direktiv 95/46/EF, g├Žlder som henvisninger til Det Europ├Žiske Databeskyttelsesr├ąd oprettet ved denne forordning.