Artikel 94

Ophævelse af direktiv 95/46/EF

  • Direktiv 95/46/EF ophæves med virkning fra den 25. maj 2018.
  • Henvisninger til det ophævede direktiv gælder som henvisninger til denne forordning. Henvisninger til Gruppen vedrørende Beskyttelse af Personer i forbindelse med Behandling af Personoplysninger, der er nedsat ved artikel 29 i direktiv 95/46/EF, gælder som henvisninger til Det Europæiske Databeskyttelsesråd oprettet ved denne forordning.