Artikel 21

Ret til indsigelse

  • Den registrerede har til enhver tid ret til af grunde, der vedrĂžrer den pĂ„gĂŠldendes sĂŠrlige situation, at gĂžre indsigelse mod behandling af sine personoplysninger baseret pĂ„ artikel 6, stk. 1, litra e) eller f), herunder profilering baseret pĂ„ disse bestemmelser. Den dataansvarlige mĂ„ ikke lĂŠngere behandle personoplysningerne, medmindre den dataansvarlige pĂ„viser vĂŠgtige legitime grunde til behandlingen, der gĂ„r forud for registreredes interesser, rettigheder og frihedsrettigheder, eller behandlingen er nĂždvendig for, at retskrav kan fastlĂŠgges, gĂžres gĂŠldende eller forsvares.
  • Hvis personoplysninger behandles med henblik pĂ„ direkte markedsfĂžring, har den registrerede til enhver tid ret til at gĂžre indsigelse mod behandling af sine personoplysninger til sĂ„dan markedsfĂžring, herunder at gĂžre indsigelse mod profilering, i det omfang den vedrĂžrer direkte markedsfĂžring.
  • Hvis den registrerede gĂžr indsigelse mod behandling med henblik pĂ„ direkte markedsfĂžring, mĂ„ personoplysningerne ikke lĂŠngere behandles til dette formĂ„l.
  • Senest pĂ„ tidspunktet for den fĂžrste kommunikation med den registrerede skal denne udtrykkeligt gĂžres opmĂŠrksom pĂ„ den ret, der er omhandlet i stk. 1 og 2, og oplysninger herom skal meddeles klart og adskilt fra alle andre oplysninger.
  • I forbindelse med anvendelse af informationssamfundstjenester og uanset direktiv 2002/58/EF kan den registrerede udĂžve sin ret til indsigelse gennem automatiske midler ved brug af tekniske specifikationer.
  • Hvis personoplysninger behandles med henblik pĂ„ videnskabelige eller historiske forskningsformĂ„l eller statistiske formĂ„l i henhold til artikel 89, stk. 1, har den registrerede ret til af grunde, der vedrĂžrer den pĂ„gĂŠldendes sĂŠrlige situation, at gĂžre indsigelse mod behandling af personoplysninger vedrĂžrende den pĂ„gĂŠldende, medmindre behandlingen er nĂždvendig for at udfĂžre en opgave i samfundets interesse.