Artikel 51

Tilsynsmyndighed

  • Hver medlemsstat sikrer, at en eller flere uafh├Žngige offentlige myndigheder er ansvarlige for at f├Şre tilsyn med anvendelsen af denne forordning, for at beskytte fysiske personers grundl├Žggende rettigheder og frihedsrettigheder i forbindelse med behandling og for at lette fri udveksling af personoplysninger i Unionen (┬╗tilsynsmyndighed┬ź).
  • Hver enkelt tilsynsmyndighed bidrager til ensartet anvendelse af denne forordning i hele Unionen. Til dette form├ąl samarbejder tilsynsmyndighederne med hinanden og med Kommissionen i henhold til kapitel┬áVII.
  • Hvis der er mere end ├ęn tilsynsmyndighed i en medlemsstat, udpeger den p├ąg├Žldende medlemsstat en tilsynsmyndighed, der skal repr├Žsentere disse myndigheder i Databeskyttelsesr├ądet, og fasts├Žtter en mekanisme, som sikrer, at de andre myndigheder overholder reglerne vedr├Şrende den sammenh├Žngsmekanisme, der er omhandlet i artikel┬á63.
  • Hver medlemsstat giver senest den 25. maj 2018 Kommissionen meddelelse om de bestemmelser, som den vedtager i henhold til dette kapitel, og underretter den straks om alle senere ├Žndringer, der ber├Şrer dem.