Artikel 54

Regler om oprettelse af en tilsynsmyndighed

 • Hver medlemsstat fasts√¶tter ved lov alle af f√łlgende:
  • a) den enkelte tilsynsmyndigheds oprettelse
  • b) de n√łdvendige kvalifikationer og udv√¶lgelseskriterier, der skal v√¶re opfyldt for at kunne blive udn√¶vnt til medlem af den enkelte tilsynsmyndighed
  • c) reglerne og procedurerne for udn√¶vnelse af medlemmet eller medlemmerne af den enkelte tilsynsmyndighed
  • d) embedsperioden for medlemmet eller medlemmerne af den enkelte tilsynsmyndighed p√• mindst fire √•r, med undtagelse af den f√łrste udn√¶vnelse efter den 24. maj 2016, som kan v√¶re af kortere varighed, hvis det er n√łdvendigt for at beskytte den p√•g√¶ldende tilsynsmyndigheds uafh√¶ngighed ved hj√¶lp af en forskudt udn√¶vnelsesprocedure
  • e) om og i bekr√¶ftende fald for hvor mange embedsperioder medlemmet eller medlemmerne af den enkelte tilsynsmyndighed kan genudn√¶vnes
  • f) betingelserne vedr√łrende forpligtelser for den enkelte tilsynsmyndigheds medlem eller medlemmer og personale, forbud mod handlinger, hverv og fordele, der er uforenelige hermed, under og efter embedsperioden, og regler for arbejdsoph√łr.
 • Den enkelte tilsynsmyndigheds medlem eller medlemmer og personale har i overensstemmelse med EU-retten eller medlemsstaternes nationale ret s√•vel under som efter deres embedsperiode tavshedspligt for s√• vidt ang√•r alle fortrolige oplysninger, der er kommet til deres kendskab under udf√łrelsen af deres opgaver eller ud√łvelsen af deres bef√łjelser. I deres embedsperiode g√¶lder denne tavshedspligt is√¶r indberetninger fra fysiske personer af overtr√¶delser af denne forordning.