Artikel 44

Generelt princip for overf├Şrsler

    Enhver overf├Şrsel af personoplysninger, som underkastes behandling eller planl├Žgges behandlet efter overf├Şrsel til et tredjeland eller en international organisation, m├ą kun finde sted, hvis betingelserne i dette kapitel med forbehold af de ├Şvrige bestemmelser i denne forordning opfyldes af den dataansvarlige og databehandleren, herunder ved videreoverf├Şrsel af personoplysninger fra det p├ąg├Žldende tredjeland eller den p├ąg├Žldende internationale organisation til et andet tredjeland eller en anden international organisation. Alle bestemmelserne i dette kapitel anvendes for at sikre, at det beskyttelsesniveau, som fysiske personer garanteres i medf├Şr af denne forordning, ikke undermineres.