Artikel 67

Udveksling af oplysninger

    Kommissionen kan vedtage gennemf├Şrelsesretsakter af generel karakter med henblik p├ą n├Žrmere at angive ordningerne for elektronisk udveksling af oplysninger mellem tilsynsmyndigheder og mellem tilsynsmyndigheder og Databeskyttelsesr├ądet, navnlig det standardformat, der er omhandlet i artikel 64.

    Disse gennemf├Şrelsesretsakter vedtages efter unders├Şgelsesproceduren i artikel┬á93, stk.┬á2.