Artikel 59

Aktivitetsrapport

    Hver tilsynsmyndighed udarbejder en ├ąrlig rapport om sin virksomhed, eventuelt med en liste over, hvilke typer overtr├Ždelser der er blevet anmeldt, og hvilke typer foranstaltninger der er truffet i henhold til artikel 58, stk. 2. Disse rapporter fremsendes til det nationale parlament, regeringen og andre myndigheder, der er udpeget efter medlemsstaternes nationale ret. De g├Şres tilg├Žngelige for offentligheden, Kommissionen og Databeskyttelsesr├ądet.