Artikel 75

Sekretariat

 • Databeskyttelsesr√•det har et sekretariat, som stilles til r√•dighed af Den Europ√¶iske Tilsynsf√łrende for Databeskyttelse.
 • Sekretariatet udf√łrer udelukkende sine opgaver efter instruks fra formanden for Databeskyttelsesr√•det.
 • Det personale ved Den Europ√¶iske Tilsynsf√łrende for Databeskyttelse, der deltager i udf√łrelsen af Databeskyttelsesr√•dets opgaver i henhold til denne forordning, skal have s√¶rskilte rapporteringsveje i forhold til det personale, der deltager i udf√łrelsen af opgaver, som Den Europ√¶iske Tilsynsf√łrende for Databeskyttelse har f√•et tildelt.
 • Databeskyttelsesr√•det og Den Europ√¶iske Tilsynsf√łrende for Databeskyttelse udarbejder og offentligg√łr om n√łdvendigt et aftalememorandum til gennemf√łrelse af denne artikel, som fasts√¶tter vilk√•rene for deres samarbejde, og som g√¶lder for det personale ved Den Europ√¶iske Tilsynsf√łrende for Databeskyttelse, der deltager i udf√łrelsen af Databeskyttelsesr√•dets opgaver i henhold til denne forordning.
 • Sekretariatet yder analytisk, administrativ og logistisk st√łtte til Databeskyttelsesr√•det.
 • Sekretariatet er navnlig ansvarligt for:
  • a) Databeskyttelsesr√•dets daglige arbejde
  • b) kommunikation mellem medlemmerne af Databeskyttelsesr√•det, dets formand og Kommissionen
  • c) kommunikation med andre institutioner og offentligheden
  • d) brug af elektroniske midler til intern og ekstern kommunikation
  • e) overs√¶ttelse af relevante oplysninger
  • f) forberedelse og opf√łlgning af Databeskyttelsesr√•dets m√łder
  • g) forberedelse, udarbejdelse og offentligg√łrelse af udtalelser, afg√łrelser om bil√¶ggelse af tvister mellem tilsynsmyndigheder og andre dokumenter, der vedtages af Databeskyttelsesr√•det.