Artikolu 75

Segretarjat

 • Il-Bord g─žandu jkollu segretarjat, li ji─íi pprovdut mill-Kontrollur Ewropew g─žall-Protezzjoni tad-Data.
 • Is-segretarjat g─žandu jwettaq il-kompiti tieg─žu esklu┼╝ivament ta─žt l-istruzzjonijiet tal-President tal-Bord.
 • Il-persunal tal-Kontrollur Ewropew g─žall-Protezzjoni tad-Data involut fit-twettiq tal-kompiti kkonferiti lill-Bord b’dan ir-Regolament g─žandu jkun so─í─íett g─žal linji ta’ rappurtar separati mill-persunal involut fit-twettiq tal-kompiti kkonferiti fuq il-Kontrollur Ewropew g─žall-Protezzjoni tad-Data.
 • Fejn xieraq, il-Bord u l-Kontrollur Ewropew g─žall-Protezzjoni tad-Data g─žandhom jistabbilixxu u jippubblikaw Memorandum ta’ Qbil li jimplimenta dan l-Artikolu, jiddetermina t-termini tal-kooperazzjoni tag─žhom, u applikabbli g─žall-persunal tal-Kontrollur Ewropew g─žall-Protezzjoni tad-Data involut fit-twettiq tal-kompiti kkonferiti lill-Bord b’dan ir-Regolament.
 • Is-segretarjat g─žandu jipprovdi appo─í─í analitiku, amministrattiv u lo─íistiku lill-Bord.
 • Is-segretarjat g─žandu jkun responsabbli b’mod partikolari:
  • (a) g─žax-xog─žol ta’ kuljum tal-Bord;
  • (b) g─žall-komunikazzjoni bejn il-membri tal-Bord, il-President tieg─žu u l-Kummissjoni;
  • (c) g─žall-komunikazzjoni ma’ istituzzjonijiet o─žra u mal-pubbliku;
  • (d) g─žall-u┼╝u ta’ mezzi elettroni─ői g─žall-komunikazzjoni interna u esterna;
  • (e) g─žat-traduzzjoni ta’ informazzjoni rilevanti;
  • (f) g─žat-t─žejjija u s-segwitu tal-laqg─žat tal-Bord;
  • (g) g─žat-t─žejjija, l-abbozzar u l-pubblikazzjoni ta’ opinjonijiet u de─ői┼╝jonijiet dwar is-soluzzjoni ta’ tilwim bejn awtoritajiet supervi┼╝orji u testi o─žra adottati mill-Bord.