Artikolu 26

Kontrolluri kon─íunti

  • Fejn ┼╝ew─í kontrolluri jew aktar jiddeterminaw flimkien l-g─žanijiet u l-mezzi tal-ippro─őessar, huma g─žandhom ikunu kontrolluri kon─íunti. Huma g─žandhom b’mod trasparenti jistabbilixxu r-responsabbiltajiet rispettivi tag─žhom g─žall-konformit├á mal-obbligi ta─žt dan ir-Regolament, b’mod partikolari fir-rigward tal-e┼╝er─őizzju tad-drittijiet tas-su─í─íett tad-data u l-kompiti rispettivi tag─žhom biex jipprovdu l-informazzjoni msemmija fl-Artikoli 13 u 14, permezz ta’ arran─íament bejniethom ─žlief jekk, u sa fejn, ir-responsabbiltajiet rispettivi tal-kontrolluri jkunu stabbiliti bil-li─íi tal-Unjoni jew ta’ Stat Membru li g─žalihom il-kontrolluri jkunu so─í─íetti. L-arran─íament jista’ ja─žtar punt ta’ kuntatt g─žas-su─í─íetti tad-data.
  • L-arran─íament imsemmi fil-paragrafu┬á1 g─žandu jirrifletti kif xieraq ir-rwoli u relazzjonijiet rispettivi tal-kontrolluri kon─íunti vis-├á-vis is-su─í─íetti tad-data. L-essenza tal-arran─íament g─žandha ssir disponibbli g─žas-su─í─íett tad-data.
  • Irrispettivament mit-termini tal-arran─íament imsemmi fil-paragrafu┬á1, is-su─í─íett tad-data jista’ je┼╝er─őita d-drittijiet tieg─žu ta─žt dan ir-Regolament fir-rigward ta’, u kontra, kull wie─žed mill-kontrolluri