Artikolu 25

Protezzjoni ta’ data mid-disinn u b’mod awtomatiku

  • Wara li jikkunsidra l-og─žla livell ta’ ┼╝vilupp tekniku, l-ispejje┼╝ tal-implimentazzjoni u n-natura, l-ambitu, il-kuntest u l-finijiet tal-ippro─őessar kif ukoll ir-riskji ta’ probabbilt├á u gravit├á li jvarjaw g─žad-drittijiet u l-libertajiet tal-persuni fi┼╝i─ői kkaw┼╝ati mill-ippro─őessar, il-kontrollur g─žandu, kemm fi┼╝-┼╝mien tad-determinazzjoni tal-mezzi g─žall-ippro─őessar kif ukoll fi┼╝-┼╝mien tal-ippro─őessar innifsu, jimplimenta mi┼╝uri tekni─ői u organizzattivi xierqa, b─žall-psewdonimizzazzjoni, li huma ma─žsuba biex jimplimentaw il-prin─őipji tal-protezzjoni tad-data, b─žalma hija l-minimizzazzjoni tad-data, b’mod effettiv u biex jintegraw is-salvagwardji me─žtie─ía fl-ippro─őessar sabiex jissodisfa r-rekwi┼╝iti ta’ dan ir-Regolament u jipprote─íi d-drittijiet tas-su─í─íetti tad-data.
  • Il-kontrollur g─žandu jimplimenta mi┼╝uri tekni─ői u organizzattivi adatti biex ji┼╝gura li, b’mod awtomatiku, ti─íi ppro─őessata biss data personali li mhijiex me─žtie─ía g─žal kull g─žan spe─őifiku tal-ippro─őessar. Dak l-obbligu japplika g─žall-ammont ta’ data personali mi─íbura, il-livell ta’ ppro─őessar tag─žha, il-perijodu tal-─ža┼╝na tag─žha u l-a─ő─őessibbilt├á tag─žha. B’mod partikolari, tali mekkani┼╝mi g─žandhom ji┼╝guraw li b’mod awtomatiku d-data personali ma ssirx a─ő─őessibbli ming─žajr l-intervent tal-individwu g─žal numru indefinit ta’ persuni fi┼╝i─ői.
  • Jista’ jintu┼╝a mekkani┼╝mu ta’ ─őertifikazzjoni approvat skont l-Artikolu┬á42 b─žala element li juri l-osservanza tar-rekwi┼╝iti mog─žtija fil-paragrafi┬á1 u 2 ta’ dan l-Artikolu.