Artikolu 18

Dritt g─žal restrizzjoni tal-ippro─őessar

 • Is-su─í─íett tad-data g─žandu d-dritt li jikseb ming─žand il-kontrollur ir-restrizzjoni tal-ippro─őessar fejn tkun tapplika wa─žda minn dawn:
  • (a) is-su─í─íett tad-data jikkontesta l-e┼╝attezza tad-data personali, g─žal perijodu li jippermetti li l-kontrollur jivverifika l-e┼╝attezza tad-data personali;
  • (b) l-ippro─őessar huwa illegali u s-su─í─íett tad-data jopponi t-t─žassir tad-data personali u jitlob minflok ir-restrizzjoni tal-u┼╝u tag─žha;
  • (c) il-kontrollur ma jkollux aktar b┼╝onn tad-data personali g─žall-g─žanijiet tal-ippro─őessar, i┼╝da din tkun me─žtie─ía mis-su─í─íett tad-data g─žall-istabbiliment, l-e┼╝er─őizzju jew id-difi┼╝a ta’ talbiet legali;
  • (d) is-su─í─íett tad-data jkun o─í─íezzjona g─žall-ippro─őessar skont l-Artikolu 21(1) sakemm ji─íi vverifikat jekk il-kriterji le─íittimi tal-kontrollur jeg─žlbux dawk tas-su─í─íett tad-data.
 • Fejn l-ippro─őessar jkun ─íie ristrett skont il-paragrafu 1, tali data personali tista’, bl-e─ő─őezzjoni tal-─ža┼╝na, ti─íi ppro─őessata biss bil-kunsens tas-su─í─íett tad-data jew g─žall-istabbiliment, l-e┼╝er─őizzju jew id-difi┼╝a ta’ talbiet legali jew g─žall-protezzjoni tad-drittijiet ta’ persuna fi┼╝ika jew ─íuridika o─žra jew g─žal ra─íunijiet ta’ interess pubbliku importanti tal-Unjoni jew ta’ Stat Membru.
 • Is-su─í─íett tad-data li kiseb ir-restrizzjoni tal-ippro─őessar skont il-paragrafu 1 g─žandu ji─íi infurmat mill-kontrollur qabel ma titne─ž─ža r-restrizzjoni tal-ippro─őessar.