Artikolu 51

Awtorità superviżorja

  • Kull Stat Membru g─žandu jipprovdi li awtorit├á pubblika indipendenti wa─žda jew aktar ikunu responsabbli g─žall-monitora─í─í tal-applikazzjoni ta’ dan ir-Regolament, sabiex ji─íu protetti d-drittijiet u l-libertajiet fundamentali ta’ persuni fi┼╝i─ői b’rabta mal-ippro─őessar u biex ji─íi ffa─őilitat il-fluss liberu ta’ data personali fl-Unjoni (ÔÇťawtorit├á supervi┼╝orjaÔÇŁ).
  • Kull awtorit├á supervi┼╝orja g─žandha tikkontribwixxi g─žall-applikazzjoni konsistenti ta’ dan ir-Regolament madwar l-Unjoni. G─žal dak il-g─žan, l-awtoritajiet supervi┼╝orji g─žandhom jikkooperaw ma’ xulxin u mal-Kummissjoni f’konformit├á mal-Kapitolu VII.
  • Fejn ikunu ─íew stabbiliti aktar minn awtorit├á supervi┼╝orja wa─žda fi Stat Membru, dak l-Istat Membru g─žandu ja─žtar l-awtorit├á supervi┼╝orja li trid tirrappre┼╝enta dawk l-awtoritajiet fil-Bord u g─žandu jistabbilixxi l-mekkani┼╝mu biex ji┼╝gura l-konformit├á mill-awtoritajiet l-o─žra mar-regoli relatati mal-mekkani┼╝mu ta’ konsistenza msemmi fl-Artikolu 63.
  • Kull Stat Membru g─žandu jinnotifika lill-Kummissjoni dwar dawk id-dispo┼╝izzjonijiet tal-li─íi tieg─žu li jadotta skont dan il-Kapitolu, sal-25 ta’ Mejju 2018 u, ming─žajr dewmien, dwar kwalunkwe emenda sussegwenti li taffettwahom.