Artikolu 29

Ippro─őessar ta─žt l-awtorit├á tal-kontrollur jew tal-pro─őessur

    Il-pro─őessur u kull persuna li ta─íixxi ta─žt l-awtorit├á tal-kontrollur jew tal-pro─őessur li jkollhom a─ő─őess g─žal data personali ma g─žandhomx jippro─őessaw dik id-data ─žlief fuq istruzzjonijiet ming─žand il-kontrollur, sakemm ma jkunux me─žtie─ía jag─žmlu dan ta─žt il-li─íi tal-Unjoni jew ta’ Stat Membru.