Artikolu 30

Re─íistru tal-attivitajiet ta’ ppro─őessar

 • Kull kontrollur u, fejn applikabbli, ir-rappre┼╝entant tal-kontrollur, g─žandu j┼╝omm re─íistru tal-attivitajiet ta’ ppro─őessar ta─žt ir-responsabbilt├á tieg─žu. Dak ir-re─íistru g─žandu jkollu l-informazzjoni kollha li ─íejja:
  • (a) l-isem u d-dettalji tal-kuntatt tal-kontrollur u, fejn applikabbli, il-kontrollur kon─íunt, ir-rappre┼╝entant tal-kontrollur u l-uffi─őjal tal-protezzjoni tad-data;
  • (b) il-finijiet tal-ippro─őessar;
  • (c) deskrizzjoni tal-kategoriji ta’ su─í─íetti tad-data u tal-kategoriji ta’ data personali;
  • (d) il-kategoriji ta’ ri─őevituri li lilhom tkun ─íiet ┼╝velata jew ser ti─íi ┼╝velata d-data personali inklu┼╝i ri─őevituri f’pajji┼╝i terzi jew organizzazzjonijiet internazzjonali;
  • (e) fejn applikabbli, trasferimenti ta’ data personali lil pajji┼╝ terz jew organizzazzjoni internazzjonali, inklu┼╝a l-identifikazzjoni ta’ dak il-pajji┼╝ terz jew organizzazzjoni internazzjonali u, fil-ka┼╝ ta’ trasferimenti msemmija fit-tieni subparagrafu tal-Artikolu┬á49(1), id-dokumentazzjoni ta’ salvagwardji xierqa;
  • (f) fejn ikun possibbli, il-limiti ta’ ┼╝mien imbassrin g─žat-t─žassir tad-diversi kategoriji ta’ data;
  • (g) fejn ikun possibbli, deskrizzjoni ─íenerali tal-mi┼╝uri tekni─ői u organizzattivi ta’ sigurt├á msemmija fl-Artikolu┬á32(1).
 • Kull pro─őessur u, fejn applikabbli, rappre┼╝entant tal-pro─őessur g─žandhom i┼╝ommu re─íistru tal-kategoriji kollha ta’ attivitajiet tal-ippro─őessar imwettqa f’isem kontrollur, li jkun fih:
  • (a) l-isem u d-dettalji tal-kuntatt tal-pro─őessur jew pro─őessuri u ta’ kull kontrollur li l-pro─őessur qed ja─íixxi f’ismu, u, fejn applikabbli, tar-rappre┼╝entant tal-kontrollur jew tal-pro─őessur, u tal-uffi─őjal tal-protezzjoni tad-data;
  • (b) il-kategoriji tal-ippro─őessar imwettaq f’isem kull kontrollur;
  • (c) fejn applikabbli, trasferimenti ta’ data personali lil pajji┼╝ terz jew organizzazzjoni internazzjonali, inklu┼╝a l-identifikazzjoni ta’ dak il-pajji┼╝ terz jew organizzazzjoni internazzjonali u, fil-ka┼╝ ta’ trasferimenti msemmija fit-tieni subparagrafu tal-Artikolu┬á49(1), id-dokumentazzjoni ta’ salvagwardji xierqa;
  • (d) fejn ikun possibbli, deskrizzjoni ─íenerali tal-mi┼╝uri tekni─ői u organizzattivi ta’ sigurt├á msemmija fl-Artikolu┬á32(1).
 • Ir-re─íistru msemmi fil-paragrafi┬á1 u 2 g─žandu jkun bil-miktub, inklu┼╝ f’forma elettronika.
 • Il-kontrollur jew il-pro─őessur u, fejn applikabbli, ir-rappre┼╝entant tal-kontrollur jew tal-pro─őessur, g─žandhom jag─žmlu r-re─íistru disponibbli g─žall-awtorit├á supervi┼╝orja fuq talba.
 • L-obbligi msemmija fil-paragrafi 1 u 2 ma g─žandhomx japplikaw g─žal impri┼╝a jew organizzazzjoni li timpjega inqas minn 250 persuna ─žlief jekk l-ippro─őessar li twettaq x’aktarx jirri┼╝ulta f’riskju g─žad-drittijiet u l-libertajiet tas-su─í─íetti tad-data, l-ippro─őessar mhuwiex okka┼╝jonali, jew l-ippro─őessar jinkludi kategoriji spe─őjali ta’ data kif imsemmija fl-Artikolu┬á9(1) jew l-ippro─őessar ta’ data personali relatata ma’ kundanni kriminali u reati msemmija fl-Artikolu┬á10.