Artikolu 71

Rapporti

  • Il-Bord g─žandu jfassal rapport annwali dwar il-protezzjoni tal-persuni fi┼╝i─ői fir-rigward tal-ippro─őessar fl-Unjoni u, fejn rilevanti, f’pajji┼╝i terzi u organizzazzjonijiet internazzjonali. Ir-rapport g─žandu ji─íi ppubblikat u ji─íi tra┼╝mess lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill u lill-Kummissjoni.
  • Ir-rapport annwali g─žandu jinkludi rie┼╝ami tal-applikazzjoni prattika tal-linji gwida, ir-rakkomandazzjonijiet u l-a─žjar prattiki msemmija fil-punt (l) tal-Artikolu 70(1) kif ukoll tad-de─ői┼╝jonijiet vinkolanti msemmija fl-Artikolu 65.